Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tajemnica bankowa

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 104 Prawa bankowego (dalej PrBank) bank, osoby w nim zatrudnione, a także osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej (ang. bank secrecy), która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie finansowe

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości.

  Jest dokumentem zestawiającym dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki.

  Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-learning

  Charakterystyka

  Innowacją w kształceniu na odległość jest bezsprzecznie e-learning.

  Jest to typ nauczania wykorzystujący nowoczesne technologie i narzędzia elektroniczne.

  Głównym celem jest przesyłanie i dostarczanie danych na odległość w jak najkrótszym czasie by w konsekwencji podniesća...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Robert Malthus

  Życiorys

  Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Rookery, leżącym w południowo - wschodniej Anglii. Ojciec był przejęty ideałami płynący,mi z rewolucyjnej Francji. Malthus od najmłodszych lat uczestniczył w debatach naukowych, wiedzę zdobywał najpierw w domu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o dzieło

  Definicja

  Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która została określona w Kodeksie Cywilnym w art. 627-646. Przez umowę o dzieło rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /4 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonalenie a doskonałość

  Procesy doskonalenia opisane w 2000 są związane przede wszystkim z podejmowaniem doskonalące|działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Jest to podejście zbyt wąskie. Dlatego wiele organizacji już w trakcie wdrożenia systemu rozszerza obszar doskonalenia na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze strukturalne

  Charakterystyka

  Termin fundusze strukturalne jest stosowany dla oznaczenia Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),i części doradczej Europejskiego Rolniczego Funduszu Doradczego i Gwarancyjnego (ERFDG) oraz instrumentów Reorientacji Rybołówstwa (IOR)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kryzysowe

  Charakterystyka

  Kryzys w przedsiębiorstwie jest sytuacją, której tolerowanie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Niemożność realizacji podstawowych funkcji i celów uwidacznia się zazwyczaj: relatywnym wzrostem kosztów, ograniczeniem nowych przedsięwzięć, czy zbyt dużym zadłużeniem. W zjawisku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /5 476

  praca w formacie txt

Do góry