Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Strategia koalicji (negocjacje)

  Charakterystyka

  Celowe jest zasygnalizowanie wybranych problemów i zasad budowania koalicji (Biorąc pod uwagę ograniczone rozmiary artykułu i obszerność tego zagadnienia, stanowiącego dobrze ugruntowany przedmiot badań - zob. np. Dupont 1994, Vanover 1993 i Polzer i inni 1998.)

  , wychodząc od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie z limitem ceny

  Charakterystyka

  Zlecenie z limitem ceny jest zleceniem zawierającym konkretną cenę, po której inwestor jest gotów zawrzeć transakcję. W przypadku oferty kupna cenę podaną w zleceniu uważa się za cenę maksymalną, natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży za cenę minimalną. Innymi słowy, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wypłat dywidend

  Charakterystyka

  Kodeks Handlowy w Polsce nie określa formy wypłaty dywidend.

  Może ona być zatem wypłacana:

  Gotówką, Bezgotówkowo (akcjami, obligacjami), W innej formie. Dywidenda w postaci gotówki Większość firm wypłaca dywidendę w postaci gotówki. W tej formie mogą być wypłacane wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda analizy dyrektywnej

  Charakterystyka

  Geneza i istota analizy dyrektywnej

  Autorami metody analizy dyrektywnej (AD) są Francuzi - J. Bernad i M. Paker. Przedstawili oni ją po raz pierwszy w książce pt.Makroskopia przedsiębiorstwa. Stosowane podejście systemowe w 1980 roku. Wskazali oni jako źródła metody analizy dyrektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

  Charakterystyka

  Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

  Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

  Charakterystyka

  Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

  Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Spójności

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Spójności (Cohesion Fund)- został powołany na mocy z Maastricht|Traktatu z Maastricht.

  Nie należy do grupy funduszy strukturalnych, jednakże ma strukturalne zastosowanie.

  Różnica pomiędzy Funduszem Spójności a pozostałymi funduszami polega na tym, że zakres jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public relations

  Definicja

  Public Relations to instrument komunikacji marketingowej, który zmierza do kreowania, podtrzymywania i utrwalania wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem lub określoną instytucją oraz daną grupą odbiorców (tzw. publics).

  Celem public relations jest odpowiednie oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /5 154

  praca w formacie txt

Do góry