Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gnoza jako tajemna wiedza Wschodu

  Rozwijała się w postaci teozoficznej oraz zinstytucjonalizowanego nurtu wyznaniowego. W Cesarstwie Rzymskim rozpowszechnionymi religiami były:

  1) kult „Wielkiej Matki";

  2) kult Izydy i Ozyrysa;

  3) kult syryjskiego boga Baala;

  4) kult Mitry.     

  „Wielka Matka” (łac. Magna Mater) była boginią Greków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Maynard Keynes

  John Maynard Keynes

  Jeden z najbardziej wybitnych ekonomistów XX wieku, twórca teorii interwencjonizmu państwowego, przedsiębiorca, polityk i mecenas sztuki. W 1999 roku konserwatywny "Financial Times" określił go, jako autora najbardziej wpływowej książki o polityce ekonomicznej. Jego teorie należą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /5 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzna gnoza judejska

  W Aleksandrii doszło do „wymieszania” się idei judejskich i greckich, w wyniku którego na wybrzeżach Morza  Śródziemnego rozszerzył się judaizm zhellenizowany. Gnoza ta wyróżniała się  łączeniem postawy racjonalnej z religijną. Jej podstawę stanowiła doktryna zawarta w księgach uznanych jako ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczna gnoza teistyczna

   Była umiejętnością i teistyczną wiedzą o sprawach boskich oraz ludzkich, rozważanych w perspektywie pozakosmicznego bóstwa. W gnozie tej  ścierały się doktryny teistyczne z filozofią, irracjonalizm z racjonalizmem, wiara z obiektywnym poznaniem, dogmat z niezależnością intelektu. W neoplatonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

   Wspólną cechą wszystkich filozofii w państwie rzymskim było to,  że w miejsce dawnej helleńskiej „mądrości”, czyli filozofii poszukującej najbardziej ogólnych praw i zasad istnienia, wprowadzały „gnozę”.  Gnoza to rodzaj poznania, w którym rozumienie zaczynano  łączyć z wiarą lub też wątpiąc w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże filozofii wczesnochrześcijańskiej

   Na  przełomie starej oraz nowej ery w Grecji i Rzymie dokonały się wielkie przemiany natury etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej, które wywarły decydujący wpływ na pojawienie się nowych systemów filozoficznych. Cywilizacja europejska nadal rozwijała się wokół Morza Śródziemnego, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia penetracji

  Charakterystyka

  To strategia cen niskich, przeznaczona do infiltracji rynków i osiągania na nich dużego udziału. Strategia ta sprawdza się tylko wtedy, kiedy współczynnik elastyczności cenowej popytu na dany produkt jest wystarczająco wysoki, aby niższa cena wywołała duży wzrost wielkości sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia penetracji

  Charakterystyka

  To strategia cen niskich, przeznaczona do infiltracji rynków i osiągania na nich dużego udziału. Strategia ta sprawdza się tylko wtedy, kiedy współczynnik elastyczności cenowej popytu na dany produkt jest wystarczająco wysoki, aby niższa cena wywołała duży wzrost wielkości sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa podatkowa

  Opis

  Stopa podatkowa to procentowe wyrażenie sumy pieniężnej jaką zobowiązani jesteśmy zapłacić z racji istnienia nieodpłatnych, bezzwrotnych i przymusowych obciążeń nakładanych przez tzw. związki publicznoprawne. Inaczej rzecz ujmując, możemy mówić o stawce podatkowej, co zasadniczo sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pegging

  Charakterystyka

  Pegging – metoda ustalania poziomu waluty danego kraju, która pozostaje na pewnym,stałym przez pewien czas, poziomie wobec waluty innego kraju.Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytet). Pegging charakteryzuje się jako posiadanie ustalonego kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry