Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego zajmujemy się prowadzeniem terapii?

  Część klinicystów, którzy przeczytają tę książkę, pracuje w specjalistycznych ośrodkach leczących zaburzenia odżywiania; dla innych zaburzenia takie będą stanowić tylko ułamek ich różnorodnych (i znacznie szerszych) zainteresowań. Niezależnie od tego, do której z tych kategorii zaliczasz się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesje pięciominutowe

  Duża część pacjentek, które mają za sobą długą historię nieefektywnej współpracy w ramach terapii, spędza wiele sesji, zajmując się wyjaśnieniem, dlaczego tak trudno jest im sprostać stawianym wymaganiom (np. odrabianiu prac domowych, przychodzeniu na sesje). Jeszcze więcej czasu zajmują im...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /5 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa pacjentki wobec klinicysty

  W niektórych przypadkach klinicysta może mieć trudności z nawiązaniem relacji terapeutycznej z pacjentką z cechami aleksytymii lub osobą, która stosuj e pierwotne unikanie emocji jako ogólną strategię w kontaktach z innymi. Terapeuta może odbierać takie pacjentki jako chłodne, trzymające innych na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnianie znaczenia pracy domowej

  Na wczesnych etapach terapii klinicysta powinien wyjaśnić pacjentce, że prace domowe nie są fakultatywnym dodatkiem do terapii, ale stanowią jeden z jej centralnych elementów; służą temu, aby pacjentka mogła stać się swoim własnym terapeutą. Z badań wynika, że pacjentki, które odrabiająprace domowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele poznawczo-behawioraine użyteczne podczas konstruowania sformułowania przypadku

  Istnieje kilka różnych modeli poznawczo-behawioralnych, które mogą być stosowane w terapii zaburzeń odżywiania (por. Cooper et al., 2004; Fairbum et al., 1999, 2003; Waller et al., 2005). Nowsze modele koncentrująsię na funkcji zaburzeń odżywiania, polegającej na regulacji emocjonalnej i są, ogólnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrywanie i odsłuchiwanie sesji w ramach pracy domowej

  Nagrywanie sesji jest spójne z przejrzystym charakterem TPB, ale spełnia jeszcze dwie funkcje - wspomaga pamięć oraz daje możliwość ponownego przeglądu oraz refleksji nad tym, co zostało omówione w czasie sesji. Zawsze prosimy pacjentki, żeby przynosiły kasetę, na której będziemy nagrywać poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdiagnostyczna konceptualizacja przypadku

  Dbając o to, aby sformułowanie przypadku było zgodne z założeniami co do trafności schematów diagnostycznych, większość przypadków udaje się lepiej zrozumieć, kiedy pojmujemy kluczowe zachowania, myśli i emocje. Takie podejście znajduje częściowe odzwierciedlenie w modelu Fairbuma i wsp. (2003)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzenie sobie z kwestiami związanymi z odżywianiem: zachować spokój

  Odpowiedzialność za doradzanie w kwestiach dietetycznych spoczywa na klinicyście, i podobnie jak w przypadku ważenia pacjentki. Wielu specjalistów zajmujących się tymi zaburzeniami nie ma odpowiedniego przygotowania z zakresu żywienia (Cordery :J} i Waller, 2006) i często zdarza się, że pacjentki mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedzenie pod wpływem emocji

  Część pacjentek z zaburzeniami odżywiania ma niską tolerancję na stres (Fairburn et al., 2003, por. Rozdz. 25). Wiele z nich nie potrafi znieść negatywnych stanów emocjonalnych (np. gniewu, lęku i przygnębienia), a niektóre nie radzą sobie z emocjami pozytywnymi (np. ekscytacją; Lacey, 1986). Pacjentki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egosyntoniczny charakter objawów

  Wiele pacjentek postrzega objawy zaburzenia jako coś pożądanego (zwłaszcza spadek wagi i poczucie kontroli nadjedzeniem, sylwetką i masą ciała) i o ile próbują wyeliminować objawy egodystoniczne, o tyle objawy egosyntoniczne zaburzenia pragnęłyby utrzymać. Inaczej jest w przypadku klinicysty — objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt

Do góry