Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nominalizm a realizm

  Spór między nominalizmem a realizmem rozpoczął się w X wieku, a swoje apogeum osiągnął w XI i pierwszej połowie XII wieku. Toczono go o uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy pojęciom ogólnym odpowiadają jakieś byty ogólne, np. człowiek w ogóle, koń w ogóle, czy istnieją tylko i wyłącznie konkretne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nauka a religia

  XII i XIII wiek charakteryzował się tendencjami zmierzającymi do oddzielenia nauki od teologii, rozumu i wiary. Wokół problemu stosunku nauki i wiary toczyły się spory, w wyniku których wykrystalizowały się następujące stanowiska:   

  1)  racjonalistyczne (Piotr Abelard), którego zwolennicy postulowali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Materializm a idealizm

   W  toczącym się sporze materializmu z idealizmem chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest bytem. Materia czy idea. W poszukiwaniu odpowiedzi ukształtowały się stanowiska:  

  1.  Idealistyczne, którego zwolennicy uważali, iż elementem pierwotnym jest czynnik idealny (myślenie, duch, ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Antropologia

  Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Można w nim odnaleźć najbardziej adekwatny obraz Boga. Człowiek posiada sumienie, w którym dostrzegalne są „ślady Trójcy Świętej”. Śladami tymi są: pamięć, inteligencja i miłość. 

  Człowiek posiada również wolę. Jest to jedna z władz duszy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Gnoseologia

  Człowiek dąży do zrozumienia prawdy bożej. Może to osiągnąć przez wiarę. Do poznania prawdy potrzebny jest także rozum. „Wydaje mi się to niedbałością - pisał - nie przykładać się, po utwierdzeniu w wierze, do  zrozumienia tego, w co wierzymy”. Wynika z tego,  że wiara poprzedza rozumowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109) - Ontologia

    Bóg jest bytem, którego natura odpowiada całkowicie prawom logicznym.  Świat został stworzony z niczego „na mocy postanowienia mądrości i woli Boga”.  Świat przed swym stworzeniem istniał już jako model, forma, obraz lub zasada w myśli swego Stwórcy; tylko, że w tej postaci nie posiadał innej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Aosty (1033 - 1109)

  Święty Anzelm urodził się w Aoście. W 1093 roku był arcybiskupem Canterbury, stąd w literaturze występuje jako Anzelm z Aosty lub Anzelm z Canterbury.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

    W IX wieku toczyły się spory o to czy cnota jest tak samo przeznaczona człowiekowi jak grzech. Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia. Istnieje Łaska Boża, ale istnieje też wolna wola ludzka. Predestynacja  jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

  Przedmiotem poznania jest Bóg i tylko Bóg, ale ponieważ jest on niepoznawalny, to poznajemy tylko to, co jest jego przejawem. Poznanie ma charakter ewolucyjny: rozpoczyna się od dołu, od rzeczy jednostkowych do idei w nich zawartych, od władz niższych do wyższych. Zmysły są początkiem, rozum uwieńczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

  Bóg jest bytem o niepoznawalnej naturze. Teologia może tylko ustalić, czym Bóg nie jest. To, co doświadczamy, poznajemy, to nie jest natura Boga, ale tylko objawy natury, teofanie.  Jan Szkot Eriugena tłumaczył, że Bóg jest „niczym”, niczym z tego, co myśl ludzka zdolna jest pojąć. Bóg jest jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt

Do góry