Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

  W teorii państwa Locke opowiadał się za respektowaniem przez nie zasad wolności. Podstawę norm  życia społecznego miała stanowić konstytucja. Państwo zachowałoby podział władz i taką organizację, by większość miała głos decydujący.    

  Uważał,  że ludzie w stanie natury są równi i wolni...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /10 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Antropologia

  Uważał,  że każdy człowiek ma prawo do swobodnego rozwoju i formułowania sądów. Twierdził,  że zasady moralne powinny być pragmatyczne, czyli nie tylko krępować, ale także wzbogacać ludzkie  życie, a więc moralność winna respektować tolerancję, umożliwiać rozumne ich stosowanie. Negował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Gnoseologia

    Filozofia ma umożliwić człowiekowi poznanie aktu stwórczego Boga, jego przyczyny i celu, ale tylko w zakresie związku z naszą działalnością. Umysł ludzki nie może rozwiązać zagadnień metafizyki, ale może poznać akt stwórczego działania Boga w danym sobie zakresie. W ten sposób filozofia - w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704) - Ontologia

  Bóg jest bytem. Stworzył  świat harmonijny i hierarchiczny. Wszystkie stworzenia mają w nim swoje określone miejsce: od najwyższych po Bogu, do najniższych. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami. Bóg jako stwórca decyduje o każdym stworzeniu („Człowiek jest własnością Boga")...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Locke (1632 - 1704)

  Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia a religia

  Oświecenie, zwłaszcza francuskie, pozostawiło wiele teorii, sądów oraz pojęć dotyczących religii. Ukazywano jej związki religii z funkcjonowania władzy świeckiej. Radykalizm w teorii religii przezwyciężał tendencje deistyczne. Zamiast racjonalizacji religii postulowano jej likwidację, traktując...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Filozofia historii

  J. J. Rousseau, J. A. Condorcet i inni tworzyli określona wizję dziejów, ludzkości, w której poddawali krytyce zło społeczne. Za  źródło tego zła i cierpień uznali społeczeństwo. Nędza i bogactwo, hierarchia i tyrania wytworzyły religię jako  środek sankcjonujący ten stan...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Prepozytywizm d'Alemberta

   Postulował, aby naukę ograniczyć do badania faktów i konstruować twierdzenia pewne. Uważał,  że z nauki należy usunąć sądy metafizyczne, które w istocie są domysłami. Filozofia powinna być uogólnieniem wiedzy faktograficznej, ustaleń nauk szczegółowych, a także nauką o zasadach uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Angielska filozofia moralna - intuitywizm Shaftesbury'eg

  Moralność traktował podobnie jak piękno. Świat był dla niego organizmem, dlatego nie można go przedstawiać ani w formie empirycznej, ani racjonalistycznej. Świat jest tylko estetyczny. Głównym zadaniem filozofii  jest ukazanie roli, jaką człowiek odgrywa w otaczającej go rzeczywistości; roli, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Empiryzm angielski

  Był kontynuacją metodologicznego empiryzmu Fr. Bacona, który  żądał, aby teoria poddana została weryfikacji, kontroli zmysłowej i doświadczalnej. Genetyczną postać empiryzmu skonstruował John Locke. Uważał, że umysł ludzki jest jak „tabula rasa”, „tablica niezapisana”, którą „zapisuje” dopiero ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry