Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

   Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  Człowiek posiada zdolność odczuwania radości; potrafi cieszyć się, ale również cierpieć. Jeżeli odczuwa coś przyjemnego, to cieszy się; jeżeli zaś coś przykrego, to cierpi. Uczucia te są podstawą pojawiania się miłości i nienawiści. Przedmiotem miłości człowieka jest ona sama. Jej istotą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Gnoseologia

   Wiedza pochodzi z doświadczenia, w którym podstawę stanowią zmysły wytwarzające wrażenia. Umysł ludzki jest całkowicie bierny, jest czymś w rodzaju zbiornika doznanych i zapamiętanych wrażeń. Nie posiada żadnych idei ani dyspozycji wrodzonych.  W  każdym wrażeniu zmysłowym występuje przedstawienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

  Człowiek jest maszyną, ale najlepiej skonstruowaną. Wyróżnia się przypadkową własnością: mową. Jak powiada Wł. Tatarkiewicz, La Mettrie  „spodziewał się, iż doczeka się chwili, w której małpy nauczą się mówić i będą wówczas wytwarzać kulturę nieustępującą ludzkiej”.    

  Ludzkość nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

  Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

  Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

  Człowiek jest  istotą biologiczną, tworzącą organizm najwyżej zorganizowany. Wyłonił się z przyrody i podlega prawom biologicznym. Tym, co go wyróżnia jest to, że myśli, gdy tymczasem inne istoty żywe posługują się tylko zmysłami. O osobowości człowieka decydują: mózg, przepona, narządy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /6 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Gnoseologia

   Diderot  tłumaczył,  że  „zdziwienie jest pierwszym skutkiem, jaki wywołuje każde zjawisko; zadaniem filozofa jest owo zdziwienie rozproszyć”. W poznaniu natury korzystamy z trzech głównych środków: „obserwacji natury, refleksji i doświadczenia. Obserwacja gromadzi fakty; refleksja je kojarzy;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Ontologia

  Bytem jest przyroda; poza nią wszystko inne jest wymysłem człowieka. To, co nas otacza i my sami stanowimy materię.  Świat jest wieczny, nieskończony, samowystarczalny i niezniszczalny. Diderot często przytaczał za Leibnizem aforyzm o piasku, który jest zawsze piaskiem, chociaż  żadne z jego ziarenek nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Antropologia

   Człowiek jest tylko istotą przyrodniczą. Cała teoria duszy nie wytrzymuje krytyki. Gubi ona człowieka bo roztacza przed nim wizję szczęścia po  śmierci, zabraniając używania  życia doczesnego. Koncepcja duszy jest fikcją, która powoduje,  że ludzie zaprzątnięci problemami nadprzyrodzonymi nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry