Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

  Jest tylko materia będąca w ciągłym ruchu. Istnieje ona wiecznie, a więc nikt i nic nie było przyczyną jej początku. Ruch jest atrybutem materii. Nie ma więc powodu, by poszukiwać „pierwszego motoru” - prawił Holbach. Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T. Claude Helvetius - Helwecjusz (1715 - 1771) - Antropologia

  Helvetius  postawił sobie zadanie, aby stworzyć naukę, którą określał sztuką  życia. Miała być ona nauka stworzona przez rozum i oparta na doświadczeniu o poziomie naukowości równym naukom przyrodniczym. Przekonanie to opierał na twierdzeniu, że człowiek jest częścią przyrody,  że trzeba go...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Rozwiązanie umowy

  Następuje zazwyczaj w warunkach podjęcia decyzji o braku możliwości dalszej współpracy wynikającej z konfliktów z dostawcą usług lub z braku możliwości dostosowania się takiej jednostki do wymagań zleceniodawcy. Uzgodnienia dotyczące okoliczności przerwania współpracy, zwłaszcza jednostronnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia naśladowcy

  Charakterystyka

  Strategie tę stosują firmy, które nie mają własnych, wyróżniających się dziedzin. Osiągają one wiodącą pozycję konkurencyjną, poprzez naśladowanie technologii, wzorów produkcji oraz strategie biznesu liderów na rynku. Strategia imitacji (naśladowcy) polega najogólniej mówiąc na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formularz PIT-5

  Charakterystyka

  PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formularz PIT-5

  Charakterystyka

  PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rozwoju społecznego

  Charakterystyka

  Wskaźnik Rozwoju Społecznego - HDI - (ang. Human Development Index tłumaczone również jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) - to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Określana jest także jako Wskaźnik Rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

   Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

   Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

   Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt

Do góry