Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transformacja ustrojowa

  Charakterystyka

  Słowo transformacja wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznej jak również technologicznych, informacyjnych. Transformacja ustrojowa dotyczy zmian...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura tworzenia strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Strategia marketingowa jest to zbiór średnio i długookresowych zasad postępowania, które kreują rynkowe działania operacyjne. Formułowanie owej strategii jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu problemów, a następnie wybraniu optymalnych rozwiązań dla założonych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura tworzenia strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Strategia marketingowa jest to zbiór średnio i długookresowych zasad postępowania, które kreują rynkowe działania operacyjne. Formułowanie owej strategii jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu problemów, a następnie wybraniu optymalnych rozwiązań dla założonych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda 5S

  Charakterystyka

  Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów:

  SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym dokonuje się rozróżnienia przedmiotów potrzebnych od przedmiotów, które nie są potrzebne i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to przyjęcie zarządzania obszarem oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /13 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  Selekcja następuje po rekrutacji. Jej celem jest redukcja liczby kandydatów i wybór tego najlepszego pod względem kwalifikacji, doświadczenia i innych wymaganych cech. Możliwe jest prowadzenie selekcji pozytywnej (wybór najlepszych) lub negatywnej (odrzucanie najgorszych).

  W selekcji wykorzystuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Antropologia

  Holbach  uważał,  że błędne jest przekonanie człowieka o sobie samym jako o dwoistej naturze. Człowiek sądzi o sobie,  że posiada coś, co go odróżnia od ciała, wyodrębnia substancję duchową i cielesną. W rzeczywistości zaś człowiek jest tylko mechanizmem, chociaż bardziej złożonym.   ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

   Jedynym źródłem przeżyć psychicznych są wrażenia zmysłowe powstające wskutek działania bodźców materialnych na ludzkie narządy zmysłowe. Wiedzę tworzymy więc na podstawie doświadczenia. Prawdą jest to, co z niego wynika. „Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Jedną z wielu metodyk stosowanych w diagnozie i projektowaniu systemów informatycznych jest metodyka oparta o tzw. cykl życia systemu informatycznego, w którym wyodrębnić można następujące etapy:

  1. Określenie założeń i celów systemu

  2. Zebranie informacji i wykonanie studium...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 109

  praca w formacie txt

Do góry