Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Richard Avenarius (1843 - 1896). Ernst Mach (1838 - 1916)

  Od 1877 roku, tj. od czasu założenia przez R. Avenariusa pisma Vierteljahrsschnift für wissenschaftliche Philosophie, nurt pozytywistyczny w filozofii zaczął rozwijać się w Niemczech w formie  empiriokrytycyzmu. Jego hasłem był postulat rozwijania filozofii na podstawie „czystego doświadczenia”. Wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Antropologia

  Człowiek ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętność bycia w  świecie. Etyka nie jest więc wynikiem wiary, ale rozumowania. Rozum pozwala wybierać te sposoby postępowania, które są dla człowieka korzystniejsze. A zatem nauka dzięki ludzkiej wolnej myśli pozwala powiększać dobrobyt człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Gnoseologia

  Nauka przedstawia wiedzę o świecie. Nie stawia pytania: „dlaczego”, a tylko „co” i „jak”. Jest to wiedza pewna. Nauka  „klasyfikuje fakty, rozpoznaje ich następstwa i względną ważność”. Naukowiec powinien wydawać bezosobowe sądy o faktach. Sądy te nie powinny być skażone osobistymi uczuciami i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Ontologia

  Świat jest zespołem faktów materialnych i niczym więcej. Wszystko w nim ma jedną, materialną naturę i podlega wspólnym prawom. Fakty dane są człowiekowi we wrażeniach i one tylko istnieją. Nic poza wrażeniami nie ma. To, co nazywamy rzeczami jest konstrukcją z doznanych wrażeń.  „Logika, którą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936)

  Anglik, profesor  Uniwersytetu Londyńskiego i dyrektor Narodowej Pracowni Eugenicznej, wykładał przez pewien czas matematykę i mechanikę. Zajmował się teorią prawdopodobieństwa, statystyką, antropologią, socjologią, historią i eugeniką. Był kontynuatorem i systematyzatorem ruchu scjentystycznego. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Søren Kierkegaard (1813 - 1855) - Antropologia

  Przedmiotem zainteresowań Kierkegaarda był człowiek. Konstruowana przez niego filozofia zajmowała się głównie  życiem, które interpretował moralnie i religijnie. Uważał, że życie to ciągły stan niepokoju i lęku. W jego rozważaniach nie odnajdujemy prób rozwiązania problemów filozoficznych; ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /6 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość

  Charakterystyka

  Upadłość - procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli (tzw. egzekucja generalna, w odróżnieniu od egzekucji singularnej prowadzonej przez poszczególnych wierzycieli). Umożliwia ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Søren Kierkegaard (1813 - 1855)

  Urodził się,  żył i umarł w Kopenhadze. Był dzieckiem kupca siódmym z kolei. Fizycznią ułomność (był garbaty, z jedną nogą krótszą) nadrabiał dowcipem, ponadto był człowiekiem o przebogatej osobowości. Od 1830 roku studiował teologię. Po roku 1835 - gdy seria śmierci dotknęła jego rodzinę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

  W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

  Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

  Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

  - bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

  - jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt

Do góry