Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

  Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

  Urodził się w 1833 roku w Biebrich w pobliżu Moguncji, zmarł w 1911 roku w Seis w pobliżu Bolzano. Studiował teologię. Był historykiem idei.  Zajmował się hermeneutyką, czyli próbą interpretacji dzieł, poezji, muzyki, sztuk pięknych, a także wielkich zdarzeń historycznych w terminach tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Antropologia

   Człowiek nie mogąc poznać prawdy, powinien unikać fałszu, wystrzegać się złudzeń. Szukając istoty bytu, może okazać się, że nic nie znajdzie. Nie powinien więc szukać; nie powinien poważnie podchodzić do zjawisk go otaczających. Jeżeli każde twierdzenie może być ryzykiem, to lepiej nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /8 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Gnoseologia

  Ernest Renan był sceptykiem. Pisał:. „pierwszym obowiązkiem szarego człowieka jest nie wpływać na własne poglądy, pozwalać naturze, by odbijała się w nim jak w kamerze fotograficznej i w walkach wewnętrznych, jakie toczą się w głębi świadomości, brać udział tylko w charakterze widza” Twierdził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Ontologia

    Świat przyrodniczy, społeczny jest ciągłym stawaniem się, wieczną zmianą. Wszystkie zjawiska należą do jednego porządku  świata materialnego; nie istnieje nic nadprzyrodzonego i absolutnego. Wszystko jest i nie jest zarazem.   

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892)

  Interesował się głównie historią, a szczególnie początkiem chrześcijaństwa. Stał się powszechnie znany po opublikowaniu pracy pt. Życie Jezusa (1863). W latach 1863-1883 wydał 8-tomową Historię początków chrześcijaństwa, zaś w latach 1888-1894 5-tomową Historię narodu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan projektu

  Charakterystyka

  Dobre opracowanie planu odgrywa niezmiernie ważną rolę w realizacji przedsięwzięcia. Odpowiedzialność za ostateczną formę planu leży oczywiście po stronie kierownika przedsięwzięcia, którego zadaniem jest motywowanie grupy tak, aby w trakcie kilku posiedzeń opracowała plan struktury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Servqual

  Charakterystyka

  Servqual- System pomiaru jakości obsługi, w ramach którego ocenia sie punktowo stopień wypełnienia przez organizacje (w odczuciu klienta) pięciu głównych wymagań: niezawodność, odpowiedzialność, zaufania ,empatii i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów i personelu. Badania te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost wyceny

  Charakterystyka

  Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost wyceny

  Charakterystyka

  Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt

Do góry