Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Administracja publiczna a otoczenie społeczne. Charakterystyka relacji

  Otoczenie społeczne – wszystkie pozainstytucjonalne/państwowe/publiczne determinanty działania administracji publicznejSkładniki1.) Kultura społeczeństwa:

  - „Demokracja w działaniu” Roberta Putnama – wpływ na efektywność działania administracji publicznej ma kultura społeczeństwa, w której dana...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza administracji publicznej

  1.)Istnienie administrowania jako zjawiska przez całą historię ludzkiej cywilizacji (odkąd zaczęliśmy żyć w społeczeństwie i pojawiły się różnego rodzaju potrzeby społecznej natury)

  2.)Jednak podstawy współczesnej administracji nie można szukać za daleko w przeszłość.

  3.)Według Jana Bocia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

  Jana Bocia:

  Administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

  2.Rozumienie administracji w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Kontrowersje wokół pojęcia

  Czy jest to działalność praktyczna, sztuka czy dyscyplina naukowa?

  a) Działalność praktyczna czy dyscyplina naukowa

  dylemat rozwiązany poprzez stwierdzenie „nauka jest także formą aktywności (praktycznej)”

  uznanie administracji za „realną działalność podmiotów wykonujących funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Językowa geneza pojęcia

  Pojęcie administracja wywodzi się z łaciny

  ministrare – 1.) służba, usługa; 2.) działalność służebna wykonywana w celu spełnienia cudzej woli albo według wcześniej przyjętych założeń/dyrektyw

  minister – sługa (odnośnie rządu – pierwszy sługa króla)

  administrare (ad +...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politologiczne podejście w badaniach administracji publicznej

  „Rozwój tego podejścia należy łączyć z istotnym przeniesieniem nacisku w badaniach nad administracją z normatywnych aspektów jej działania na cały kompleks politycznych uwarunkowań jej aktywności.” W Polsce – początek podejścia w latach 70. XX w.

  Źródła podejścia:

  opinia części prawników o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

  Obserwowany proces rozszerzania się kręgu dyscyplin naukowych zajmujących się administracją publiczną (początkowo była to nauka ściśle prawnicza). Obecnie wchodzą w tok badań także:

  politologia

  ekonomia

  prakseologia

  teoria organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka czy teoria administracji publicznej?

  Teoria:

  zespół, system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi, występujący w nauce oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości

  spójny system praw nauki zintegrowanych wedle jednolitej zasady dla wyjaśniania i ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART I REALIZM - SZKOŁA

  Dzieje wykazaly, ze filozofia Herbarta posiadala do wytworzenia szkoly warunki lepsze niz niejedna filozofia bardziej oryginalna i wybitna. Z poczatku, w okresie panowania idealizmu, Herbart szedl przeciw glównemu pradowi i nie znajdowal zwolenników. Ale mniej wiecej od smierci Hegla stosunki ulegly zmianie. Szkola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART I REALIZM - ZESTAWIENIE

  Na filozofie Herbarta skladaly sie tedy: metafizyka realistyczna, pluralistyczna i deterministyczna; psychologia mechanistyczna, intelektualistyczna, poslugujaca sie pojeciem apercepcji; estetyka pojeta formalistycznie, a tak szeroko, ze obejmowala takze etyke; i, wreszcie, intelektualistyczna pedagogika. Filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry