Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

  Elity przed Pareto:

  Religijne

  Wojownicy

  Arystokracja

  Oligarchia

  Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

  XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

  Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nomenklatury i jej typy

  Nomenklatura- stanowiska przeznaczone dla członków partii komunistycznej lub ich sympatyków // zgadzają się służyć władzy i się jej podporządkować;

  Aparat partyjny na szczeblu KC

  Aparat partyjny na szczeblu niższym

  Administracja publiczna i rządowa

  Administracja szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

  Termin „elita” został wprowadzony do nauk politycznych przez V. Pareto. Twierdził on, że elita jest tworzona przez ludzi o najwyższych zdolnościach w danej dziedzinie aktywności. Strukturę społeczną wg Pareta tworzą trzy elementy: elity rządzące, elity nierządzącą i masy. Pareto twierdził, że w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /6 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyróżniania elity politycznej

  Do podstawowych metod wyodrębniania elity politycznej należą:

  Metoda pozycyjna- elitę polityczną tworzą osoby zajmujące strategiczne pozycje w państwie (prezydent, premier, pozostali członkowie rządu, parlamentarzyści itp.)

  Metoda reputacyjna- elitę polityczną tworzą osoby, które w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

  Ogólna słownikowa Marshalla i Scotta:

  Niewielka grupa ludzi, która rządzi czyli inicjuje lub wetuje decyzje kto, kiedy, jak i co dostaje. Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja elity

  M. Żmigrodzki: Wyodrębniona, niekoniecznie w sposób sformalizowany, grupa przywódcza, stanowiąca wzór dla reszty społeczeństwa, kierująca jego życiem i określająca lub przynajmniej wpływająca na kierunek jego rozwoju; może być usytuowana w różnych segmentach struktury społecznej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

  Wąskie – elita władzy:

  Odnosi się do niewielkiej grupy najwyższych przywódców

  Ograniczona do władzy państwowej

  Część elity politycznej, która dysponuje władzą polityczną

  W. Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elitaryzm a elityzm

  Elityzm

  T. Bottomore : termin odnosi się do postaw społecznych, politycznych, kulturalnych, nie do grupy społecznej

  Używany pejoratywnie w latach 60. przez ruchy radykalne

  G. Parry: podejście do zrozumienia polityki i historii, w którym utrzymuje się, iż społeczeństwa zdominowane są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry