Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Model marketingu politycznego wg B. Newmana

  Wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem kampanii marketingowej a procesem kampanii politycznej

  Kampania marketingowa pomaga kandydatowi przejść przez cztery etapy kampanii politycznej: od przedwstępnej fazy kształtowania własnego miejsca kandydata polityce do jego ukształtowanego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /4 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALNE UJĘCIE ELIT PRZEZ LASSWELLA

  - jego koncepcje elit ulegały ewolucji, poprzednich teorii nie odrzucał, wszystko się ze sobą przeplatało

  - a więc początkowo; elita to osoby uprzywilejowane do dystrybucji dóbr – ludzie wpływowi otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania, reszta stanowi masę. Dostepne wartości to prestiż...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /4 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria demokratycznej oligarchii R. Michelsa

  - R. Michels wskazuje na potrzebę demokratycznego charakteru partii (partie polityczne zarówno lokalne jak i narodowe muszą wyrażać silniejszą tendencję w kierunku demokracji niż ta, która jest wyrażana przez państwo).

  - partie arystokratyczne musiały przyjąć „demokratyczną maskę” – arystokracja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /7 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokratyczny elityzm Schumpetera

  Józef Schumpeter opracował teorię demokratycznego elityzmu, rozpatrywaną w kategoriach rynkowych i ekonomicznych. Demokrację przedstawicielską możemy przedstawić jako rynek. Na tym rynku występują politycy za swoimi programami, wyborcy oraz ich głosy. Zasadą na tym rynku jest sprzedaż przez polityków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /4 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy na elitę władzy Millsa

  Mills był twórcą torii która w bezpośrednio uderzała w swoisty mit założycielski Ameryki (,,od pucybuta do milionera”). Odkrył on że w najważniejszych sektorach życia społecznego Ameryki największy wpływ ma 400 rodzin których historia w większości sięga jeszcze ,,czasów” Mayflower.

  Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja menażerskiej rewolucji Burnhama jako próba połączenia marksizmu i elityzmu

  Burnham wysunął tezę, że we wszystkich państwach dokonała się, bądź dokona się w najbliższej przyszłości rewolucja, której efektem będzie objęcie władzy przez nową klasę menedżerów, czyli kierowników. Klasa ta opanuje środki produkcji nie tyle w wyniku zmiany tytułów własności, ile w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria klas Karola Marksa i jej krytyka przez elitystów

  Karol Marks zasłynął głównie z tego powodu że podzielił ( utworzył ) tak zwaną teorię klas społecznych. Według niego całe społeczeństwo dzieliło się na dwie klasy. Jako kryterium wyodrębniania przynależności do klas uważał że są to stosunki powstające w procesie produkcji dóbr materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja „formuły politycznej” Moski

  Formuła polityczna to dla Moski uzasadnienie władzy elity (abstrakcyjna zasada, używana zarówno jako instrument legitymizacji władzy, jak i wspólne ogniwo uczuć i wartości pomiędzy rządzącymi z rządzonymi.) Klasa polityczna szuka uzasadnienia dla swej władzy w jakiejś abstrakcyjnej zasadzie. Moska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria krążenia elit wg. Moski

  „Historię cywilizowanej ludzkości można by wyjaśnić konfliktem miedzy dążeniem rządzących do monopolizowania i dziedziczności władzy, a dążeniem nowych sił do zmiany stosunków społecznych". Zauważył też, że niezależnie od gwałtowności odnawiania warstwy kierowniczej, zawsze jakaś cześć osób...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa polityczna wg. Moski

  Rozszerzył on pojęcie elity i nazwa analizowaną warstwę „klasą polityczną”, posługiwał się także sformułowaniem „klasa rządząca”. Klasa panująca, elita, rządzi poprzez upowszechnienie w społeczeństwie swojej ideologii. Teoria klasy politycznej Moski zakłada, że:

  w arystokracji – elita jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry