Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych

  kluczowym punktem analiz tego nurtu jest podkreślenie pośredniczącej roli trwałych predyspozycji psychologicznych, zwłaszcza identyfikacji partyjnej, w kreowaniu zachowań politycznych. Teza ta może się wydawać banalna, jeśli nie zwróci się uwagi na podkreślenie stałości i odporności na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście socjologiczne do zachowań wyborczych

  Podejście socjologiczne jest inaczej nazywane podejściem socjalno- strukturalnym. Jest historycznie najstarszym nurtem badań zachowań wyborczych. Według niego głównym motywem głosowania jest poczucie przynależności wyborcy do określonej wspólnoty społecznej. U podstaw tego paradygmatu leży założenie o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteroelementowa procedura strategicznego usytuowania partii politycznej na rynku wyborczym G. A. Mausera

  1) podmiotowy zakres- partia powinna dokładnie określić pola współzawodnictwa ( nazwiska konkurentów, ich wizerunki i odbiór społeczny-> czy zbliżają się do miana kandydata idealnego);

  2)mapa percepcji- zbudować mapę percepcji wyborców i ustalić w jaki sposób klasyfikują oni kandydatów i jakie ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy wizerunków politycznych

  Typy wizerunków politycznych wg S. Albouya:

  Heros charyzma, zdecydowanie, pasja w działaniu, autorytarne metody działania, działania konfliktowe, profetyczna wizja ładu, poczucie misji, np. L. Wałęsa,

  Zwykły człowiek działania koncyliacyjne, umiar, podkreśla swoje społeczne korzenie i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /5 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka

  4 podstawowe funkcje:

  -związana z komunikowaniem interpersonalnych postaw i emocji (przekazywanie wrażenia o dominacji lub uległości oraz przyjacielskości i wrogości)

  -funkcje autoprezentacyjne

  -funkcje rytualne (przywitanie, pożegnanie)

  -podtrzymywanie komunikacji werbalnej

  Obszary niewerbalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wizerunku kandydata

  Rdzeniem wizerunku jest wybranie tych cech, które będą osią dla dalszych działań. Mogą nawiązywać do przekonań dotyczących wymiarów natury ludzkiej lub być konsekwencją zapotrzebowania społecznego w danym momencie i w określonej sytuacji społeczno-politycznej. Są one osią, wokół której umieszczone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model House of Total Quality

  Charakterystyka

  Model House of Total Quality został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów (T. P. Mani, N. Murugan, C. Rajendran 2003, s. 610):

  subsystemy organizacji, np. zarządzania, edukacji, socjalny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASDAQ

  Charakterystyka

  Sprzedaż akcji większości dużych firm w Stanach Zjednoczonych odbywa się na rynkach aukcyjnych. Największym takim rynkiem jest Giełda Nowojorska (New York Stock Exchange, NYSE), na której notowane jest ponad 85% wszystkich akcji spośród tych, którymi handluje się na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt

Do góry