Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy produkcji

  Charakterystyka

  Forma organizacji produkcji to rodzaj przepływu części, zespołów, wyrobów między poszczególnymi stanowiskami roboczymi w cyklu produkcyjnym. (www.strzelcow.net/.../files/ROK%20II/SEM%20IV/ZARZADZANIE%20PRODUKCJA%20I%20USLUGAMI/wyklad6/Sterowanie.ppt)

  Wyróżnia się dwie podstawowe formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są rutyny. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści netto rozwoju rutyn. Przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja będącego wynikiem współdziałania zbioru...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

  WG KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH PRZEZ OBYWATELI:

  A. Wyborca zdecydowany:

  - Skłonność do zainteresowania przekazem tylko takim, który odpowiada wcześniejszemu wyobrażeniu obywatela o istocie problemu; wybór głównego kanału przekazu;

  - wybór podmiotu rywalizacji – stosowanie taktyki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowy model zachowań wyborczych

  - Bruce I. Newman- model zachowań wyborczych- jego podstawowym założeniem jest przyjęcie, ze wyborcy są konsumentami usług oferowanych przez polityków. Podobnie jak konsumenci na rynku dóbr konsumpcyjnych, wyborcy wybierają najlepszego ich zdaniem kandydata spośród dostępnych przedstawicieli różnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka teorii racjonalnego wyborcy

  -podstawowym zarzutem jest brak satysfakcjonującego rozstrzygnięcia kwestii, w jaki sposób wyborca jest w stanie radzić sobie z olbrzymią ilością informacji o uczestnikach walki wyborczej?

  - teoria ekonomiczna zakłada idealne poinformowanie obywatela o informacji politycznej, podczas gdy może nastąpić...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /4 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

  Inaczej paradygmat tej określany jest jako teoria racjonalnego wyboru. Jej twórcą jest Anthony Downs (1957). Zakłada ona, że zachowanie obywateli w sferze polityki jest racjonalne, dokonuje się celowego, świadomego wyboru. Obywatel dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności swoich decyzji. Jest w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 808

  praca w formacie txt

Do góry