Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stereotypy płciowe

  Postawy seksizmu wobec kandydatek na urzędy publiczne wiążą się z kulturowo uwarunkowanymi stereotypami płciowymi (Deber).

  Wyniki międzykulturowych badań, przeprowadzonych przez J. Wiliamsa i D. Best., w 30 różnych krajach, z 1982 roku wskazały na obecność w większości krajów płciowego nacechowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /17.07.2011 Znaków /6 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologie sieciowe

  Charakterystyka

  "Technologie sieciowe" - w końcu lat 90, komunikacyjne możliwości Internetu, w połączeniu z nowymi osiągnięciami w telekomunikacji i informatyce, doprowadziły do innej wielkiej technologicznej zmiany - przejścia od rozrzuconych , izolowanych mikrokomputerów i superkomputerów do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego to jedno z narzędzi polityki ekonomicznej państwa, przy pomocy którego można skutecznie oddziaływać na obroty z zagranicą. Celem tej polityki jest ustalenie optymalnego poziomu kursu walutowego (zrównanie popytu i podaży waluty) z punktu widzenia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

  WG MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI WYBORCZYCH:

  A. Wyborca racjonalny

  - bardziej racjonalny niż wyborca emocjonalny (nie ma ideału), trzeźwo kalkuluje, idealny wyborca racjonalny posiadałby pełną wiedzę o faktach i zjawiskach politycznych,

  B. Wyborca emocjonalny

  - spontaniczny, impulsywny pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /17.07.2011 Znaków /3 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ERG

  Charakterystyka

  Teoria ERG - teoria motywacji stworzona przez Claytona Alderfera, reprezentująca nowe ujęcie hierarchii potrzeb, odmiennej od hierarchii Maslowa. Opiera się ona na podziale potrzeb na trzy kategorie :

  E ( existance needs ) - potrzeby egzystencji - odnoszące się do fizjologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życiorys

  Charakterystyka

  Życiorys (CV) jest aktualnym i bardzo zwięzłym sprawozdaniem z życia osoby poszukującej pracy. Obejmuje on:

  podstawowe dane osobowe (personal details), wykształcenie (education) - należy podać pełną nazwę szkoły lub/i uczelni, wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg nieograniczony

  Charakterystyka

  Przetarg nieograniczony jest to jeden z trybów przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest też najpopularniejszy, gdyż nie wymaga od Zamawiającego uzasadnienia jego wyboru. Jest to tryb jednoetapowy i może wziąć w nim udział każdy Wykonawca spełniający warunki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Kent

  William Kent to jeden z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering o wszechstronnym wykształceniu i dużym doświadczeniu zawodowym. Prowadził badania nad stopami metali kolorowych w latach 1875-1877. Uzyskał tytuł inżyniera mechanika w 1876 r. Redagował czasopisma American Manufacturer i Iron World. W 1882...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt

Do góry