Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje reklamy negatywnej

  - Politycy i organizacje polityczne postrzegają ją jako formę wypowiedzi i budowania poparcia politycznego

  - Dla wyborców jest wyrazem debaty politycznej, czyli źródłem informacji o polityce i jej uczestnikach.

  - Zdaniem W.Benoit, celem reklamy politycznej jest sprawienie, by reklamowany kandydat „wydawał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultanci w kampaniach wyborczych. Ich rola i zadania

  Jak wiadomo sfera konsultingu politycznego powstała w USA w latach 30 i z tamtą te usługi przeniosły się na inne kraje globu(za początek uznaje się założenie pierwszej agencji konsultingowej 1933Whitaker i Baxter w Kalifornii). Partie masowe bardzo rzadko korzystały z tych usług kampanie opierając na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katza trójelementowa charakterystyka form wewnętrznego sposobu zorganizowania partii

  Katz razem z Mairem zaprezentowali swój organizacyjny model partii politycznej opierają c się przy tym na założeniu, że jest to organizacja na wielu poziomach życia politycznego , co znajduje odbicie w wewnętrznej organizacji. Wyodrębniają w strukturze partii politycznej trzy subsystemy:

  Partia jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekwencyjny model oddziaływana mediów

  Aby stwierdzić, czy rzeczywiście reklamy polityczne zmieniają wizerunek kandydata i decyzje wyborców, należy określić zależności między czterema komponentami zachowań wyborczych:

  Elementy poznawczo-afektywne (wizerunek kandydata)

  Ogólne ustosunkowanie emocjonalne wobec kandydata

  Intencja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tendencyjność mediów

  Kwestia tendencyjności mediów nie budzi chyba większych sporów ( przynajmniej w mojej opinii. Każde medium jest w jakiejś mierze tendencyjne gdyż jak każda organizacja ma pewne interesy które potrzebuje realizować a to w jakiejś mierze wymusza na nich takie a n ie inne działanie. Ogólnie tendencyjność...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja wyborcza (modele: hipodermiczny, rezonansu i współzawodnictwa)

  Ogólnie można powiedzieć że modele te starają się przedstawić proces odbierania i przyswajania kampanii wyborczej przez wyborców.

  Najwcześniejszym był model hipodermiczny. Zakłada on że kampania wyborcza oddziałuje na każdego wyborce niezależnie a nadawca wywiera bezpośredni wpływ na wyborcę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele stosunków między mediami a politykami - Model adwersarzy

  Konflikt interesów dziennikarzy i polityków oraz wzajemna ich wrogość;

  Często media krytycznie przedstawiają polityka;

  Dziennikarze relacjonują wszystkie ważne sytuacje na rynku politycznym;

  Zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem polityka lub dziennikarza;

  Stres polityka-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krańcowy

  Charakerystyka

  Produkt krańcowy jest równy przyrostowi produkcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości czynnika zmiennego, przy założeniu, że ilość pozostałych czynników nie zmienia się (D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2003, s 209).

  MP (marginal product) zmiennego czynnika...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele stosunków między mediami a politykami - Model wymiany

  Utrzymanie ciągłości wymiany może wymagać rezygnacji z własnych interesów;

  Jest to model kooperacji w zakresie handlu informacją;

  Poza formalne reguły gry- dziennikarze i politycy zgadzają się na wzajemne zależności;

  Istnieje tu niebezpieczeństwo zbyt pozytywnego nacechowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /17.07.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

  1. Media – podmiot uczestniczący w rywalizacji politycznej – one kreują rzeczywistość medialną. Teraz w coraz większym stopniu rzeczywistość medialna nie odpowiada tej realnej. Różna zdarzenia są kreowane medialnie bądź nigdy nie dotarły by do wiadomości audytorium (np. dziennikarstwo śledcze). Media...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /17.07.2011 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry