Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW WIODĄCE CECHY SYSTEMU PARTYJNEGO W CZECHACH

  W Czechach nie mamy do czynienia z funkcjonowaniem modelu umiarkowanego pluralizmu. Nie można oczywiście wykluczyć ewolucji czeskiego systemu partyjnego zmierzającej do umiarkowanego pluralizmu. Realizacja takiego scenariusza uzależniona jt od wielu zmiennych. Czeski system partyjny nie rozwinął jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW WIODĄCE CECHY SYSTEMU PARTYJNEGO NA SŁOWACJI

  Wyjście ze stanu sztucznej jednorodności politycznej okresu komunizmu przyniosło w Słowacji naturalny proces pluralizacji politycznej- tworzenie i często przekształcanie się licznych partii politycznych. Wybory do parlamentu odbywają się w oparciu o konkurencyjne programy, co zakłada realizacje polityki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I PORÓWNAJ RODZAJE STRATEGII REALIZOWANYCH PRZEZ PARTIE POLITYCZNE

  Strategie partyjne mogą przybrać charakter strategii wyborczej, gdy liderzy decydują się na przedstawienie w trakcie kampanii wyborczej określonej koncepcji definiującej ideologiczną i programową tożsamość partii. W tym przypadku chodzi o maksymalizację poparcia wyborczego. Strategie wyborcze mogą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW TYPOLOGIĘ SYSTEMÓW PARTYJNYCH AUTORSTWA SARTORIEGO

  Sartori tworząc typologię systemów partyjnych, uwzględnił dwa podstawowe kryteria – liczbę partii rywalizujących w ramach narodowej przestrzeni politycznej oraz dystans ideologiczny pojawiający się między nimi. W oparciu o te dwa wymiary wyróżnił następujące typy rywalizacyjnych systemów partyjnych:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW TYPOLOGIĘ SYSTEMÓW PARTYJNYCH AUTORSTWA BLONDELA

  Blondel stworzył klasyfikację systemów partyjnych w oparciu o czynnik rozmiaru partii. Obok zasadniczego kryterium, czyli liczby partii wykorzystał jeszcze relatywny rozmiar partii. Mamy do czynienia z 4-elementową typologią systemów partyjnych, tj.:

  - system dwupartyjny (USA, Wielka Brytania, Australia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI USTAWAMI O PARTIACH POLITYCZNYCH Z 1990 ROKU ORAZ Z 1997 ROKU

  Ustawa z dnia 27-07-1990 roku została przyjęta przez Sejm Kontraktowy. Zawiera 8 artykułów. Zgodnie z nią partia polityczna to organizacja społeczna występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŻ I OMÓW WIODĄCE RÓŻNICE POMIĘDZY ZAMKNIĘTYM A OTWARTYM RYNKIEM POLITYCZNYM

  Typy rynku:

  1) otwarty i wielki - niski poziom lojalności politycznej, wysoki poziom transferu głosów, wyborcy są gotowi przyjmować nowe oferty polityczne;

  2) otwarty i mały - wysoka lojalność polityczna, niski poziom transferu głosów, jednak wyborcy są gotowi przyjąć nowe oferty polityczne;

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ POJĘCIE RYNKU POLITYCZNEGO

  Rynek polityczny to miejsce, gdzie podmioty rywalizacji politycznej negocjują i dokonują prezentacji kandydatów, programów, idei i ofert wyborcom, a czynią to w kontekście prowadzenia kampanii wyborczej za pomocą określonych technik marketingowych. Jt to ogół relacji natury prawnej, materialnej, symbolicznej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ ZASOBY WSPÓŁCZESNYCH PARTII POLITYCZNYCH

  Wg Dahla zasoby to środki za pomocą których podmiot może oddziaływać na inny podmiot. Zasobami partii są przede wszystkim:

  Energia w postaci ludzkich działań i umiejętności

  Prawomocna władza-czyli władza legitymizowana

  Siła w postaci bojówek, policji, armii

  Środki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystans władzy

  Charakterystyka

  to pewien zakres oczekiwań i przyzwolenia na nierówny podział władzy, który wyrażany jest przez członków organizacji lub podstawowych struktur społecznych, posiadających mniejsze wpływy.

  Dystans władzy ściśle powiązany jest z występowaniem nierówności społecznych.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt

Do góry