Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Pojęcie socjologii polityki

  Socjologia polityki to nauka polityczna, wraz z ekonomią polityki, psychologią polityki, stosunkami politycznymi, geografią polityki tworzą nauki o polityce (nauki polityczne szczegółowe: socjologia, psychologia, ekonomia, geografia; nauki polityczne interdyscyplinarne: socjologia polityki, ekonomia polityki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Instytucje polityczne

  Mikrostruktury – mają bezpośredni charakter, między jednostkami zachodzą bezpośrednie interakcje. są to małe zbiorowości (np. instytucje lokalne)

  Makrostruktury – składają się z mikrostruktur. wymiana dóbr i usług ma charakter pośredni. jest możliwa dzięki temu, że organizacje społeczne będące...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Upolitycznienie systemu społecznego

  Życie społeczne traktujemy jako rynek, na którym ma miejsce wymiana różnego rodzaju dóbr i korzyści. Dobra te mają różnoraki charakter: materialny (sensibilia – nie wiem czy dobrze napisałam) i niematerialny (interporabilia – również nie wiem czy dobrze napisałam:P)

  jesteśmy różni i mamy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - System polityczny w ujęciu T. Parsonsa

  Definicja funkcjonalna: system polityczny to określona struktura, której celem jest mobilizacja określonych zasobów - aktywność przywódców politycznych, mobilizowanie społeczeństwa. Celem jest osiąganie celów.

  Parsons uważał, że każdy system społeczny aby przetrwać musi realizować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - System społeczny i system polityczny

  System społeczny:

  Stanowi ogół relatywnie trwałych relacji wzajemnych powiązań i interakcji, które występują pomiędzy rozmaitymi podmiotami życia społecznego

  zachowanie i aktywność owych podmiotów nakierowana jest na realizację celów, które wynikają z ugruntowanych norm i wartości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na pracę

  Charakterystyka

  Popyt na pracę - zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy.

  Zależności

  Według teorii produkcyjności krańcowej popyt na prace zależny jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na pracę

  Charakterystyka

  Popyt na pracę - zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy.

  Zależności

  Według teorii produkcyjności krańcowej popyt na prace zależny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

  Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny transformacji modelu partii politycznej

  Zmiany zachodzące w partiach to efekt presji otoczenia społecznego. Przekształcenia w środowisku politycznym wymuszają przeobrażenie struktury oraz funkcji partii. Adaptacja pasywna (reagowanie na zachodzące w środowisku zmiany) oraz adaptacja aktywna (umiejętność przewidywania przyszłych kierunków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW WIODĄCE CECHY SYSTEMU PARTYJNEGO NA WĘGRZECH

  Pierwsza znacząca zmiana regulacji prawnych była związana z nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach, przyjętej przez rząd w listopadzie 1988 r. i uchwalonej przez parlament na początku stycznia 1989r. Akt ten stworzył podstawy prawne do ewolucji dotychczasowych organizacji w kierunku przekształcenia ich w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt

Do góry