Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Miejsce wg Gasseta Starego Kontynentu we współczesnym świecie

  „Jeśli ktoś starzejąc się napotyka coraz większe trudności, a na domiar złego stracił pamięć i nie jest w stanie korzystać z nagromadzonych doświadczeń, wówczas następuje klęska”. < - taka jest sytuacja współczesnej Europy.

  Europa będąca elitą narodów świata znalazła się na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /12 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza jako zjawisko społeczne

  By zrozumieć daną epokę, należy zadać sobie pytanie dotyczące tego, kto rządzi światem.

  RZĄDZENIE:

  Nigdy nie bierze swoich początków z siły,

  Dana grupa społeczna dlatego ma do dyspozycji władzę, że sprawuj rządy.

  Rządzenie to normalne sprawowanie władzy, która opiera się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie liberalizmu

  Demokracja liberalna:

  Forma, która w polityce reprezentuje najwyższy poziom woli współżycia,

  Doprowadza do krańcowości postulat liczenia się z bliźnim, stając się modelowym przykładem „akcji bezpośredniej” (odwoływanie się do gwałtu).

  Zniosła ograniczenia polityczne i społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy swoiste „człowieka szlachetnego / wybitnego”

  Człowiek wybitny tym się różni od człowieka pospolitego, że ten pierwszy ma duże wymagania wobec siebie samego, natomiast ten drugi, zachwycony własną osobą, niczego od siebie nie wymaga, będąc zupełnie zadowolony z tego, kim jest.

  Szlachetny to znaczy „znany”, w tym sensie, że znany wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega bunt mas?

  MASA:

  Masy możemy zdefiniować jako zjawisko psychologiczne, nie musi to być koniecznie tłum złożony z indywidualnych jednostek.

  Masy to 'ludzie przeciętni'. W ten sposób to, co było jedynie ilością, tłumem, nabiera znaczenia jakościowego; staje się wspólną społeczną nijakością...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /6 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje państwo – człowiek masowy

  Tam, gdzie istnieje porządek w sprawach publicznych, masa jest tym, co nie działa samo przez się. Taka jest jej misja. Pojawiła się w świecie po to, by nią kierowano, by na nią wpływano, by ją reprezentowano, by ją organizowano - a nawet po to, by przestać być masą czy przynajmniej do tego celu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania kulturowo - polityczno - ekonomiczne człowieka masowego

  Powszechne ułatwienie w sprawach materialnych (łatwość i pewność ekonomiczna):

  Łatwość w rozwiązywaniu swych problemów ekonomicznych,

  Życie robotników przemysłowych było coraz cięższe a horyzont ekonomiczny przeciętnego człowieka z jakiejkolwiek klasy społecznej stawał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy człowieka masowego

  W DIAGRAM PSYCHOLOGICZNY WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA MASOWEGO MOŻEMY WPISAĆ DWIE CECHY:

  swobodną ekspansję życiowych żądań i potrzeb, szczególnie w odniesieniu do własnej osoby,

  silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności dla tych, którzy owo wygodne życie umożliwili.

  Obie te...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /7 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

  „Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”. Masa to jego zdaniem mentalność stworzona przez „podniesienie dziejów”. Za czasów Ortegi – podobnie jak za naszych – świat przeżył szok wielkiego wypełnienia. Piękna druga połowa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy solidarności społecznej i ich miejsce w strukturze społecznej

  prawdziwa solidarność jest możliwa tylko pomiędzy jednostkami mającymi podobne interesy bezpośrednie- te interesy potrafiła skoordynować nowoczesna instytucja związków,

  są pewne rodzaje stowarzyszeń, które mogą sprowadzić solidarność do interesów sprzecznych np.: spółdzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /6 096

  praca w formacie txt

Do góry