Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Platon: polityka jako sfera działania etycznego

  Teoria polityczna Platona (427-347 p.n. e.) wyłożona została najpełniej w dziele Państwo. Wizja idealnego państwa opartego na idei sprawiedliwości zderza się tutaj z realnym państwem, w którym rządzi polityka. Ta ostatnia oznacza konflikt ambicji, walkę miedzy klasami o władzę, co w efekcie prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /5 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka: historia i analiza pojęcia - Tradycje antyczne

  Teoretyczna refleksja o naturze zjawiska zwanego polityką ewoluowała przez wieki od ery starożytnej do późnej nowoczesności. Dla wolnych obywateli starożytnych miast greckich, w szczególności dla Ateńczyków, polityka oznaczała uczestnictwo w codziennym życiu wspólnoty państwowej. Było to zajęcie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS RYWALIZACJI RZĄDOWEJ

  występuje w dwóch postaciach:

  Indeks partycypacji rządowej – zostaje skalkulowany według dwóch kryteriów: liczby gabinetów sformowanych w badanym okresie oraz sumy udziałów w nich konkretnej partii politycznej

  I   - to indeks partycypacji rządowej partii

  P – liczba wskazująca w ilu gabinetach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS AGREGACJI

  Służy do zmierzenia stanu posiadania największej partii w parlamencie w stosunku do liczby partii w nim reprezentowanych. Kalkulacja tego indeksu opiera się na uwzględnieniu dwóch kryteriów.

  Pierwsze – zostało wyznaczone jako efekt  określenia przeciętnej liczby partii parlamentarnych w okresie będącym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS FRAKCJONALIZACJI

  Opiera się na ocenie prawdopodobieństwa, iż dwóch przypadkowo dobranych wyborców będzie głosowało w konkretnych wyborach na różne partie polityczne lub dwóch parlamentarzystów należy do różnych partii.

  Szansa że tych dwóch wyborców wybierze tę samą partię zostaje skalkulowana przy użyciu wzoru:

  n-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

  Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego

  N – liczba partii

  P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych

  -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji

  -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.0

  Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

  Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemów partyjnych

  system jednopartyjny - istnieje tylko jedna legalna partia, zaś działanie ewentualnych organizacji opozycyjnych jest przez nią skutecznie hamowane - np. w ZSRR Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego;

  system partii hegemonicznej - wśród kilku istniejących partii jedna z nich pełni funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE SYSTEMÓW PARTYJNYCH

  System partyjny jedna z trzech kategorii systemów w politologii obok systemów politycznych i systemów wyborczych. Jest to układ wszystkich partii politycznych, a także organizacji quasi- partyjnych: stowarzyszeń (np. BBWR) czy związków zawodowych (np. NSZZ "Solidarność do 2001 r.). Do systemu partyjnego nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zapobiegające dekadencji Europy

  Europa znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, jeśli jej los nie zostanie złożony w ręce ludzi prawdziwie „współczesnych”, którzy wyczuwają podskórny puls dziejów, rozumieją dzisiejszy poziom życia i żywią wstręt do postaw archaicznych i wszelkiego prymitywizmu. Jedynie dzieje ujęte całościowo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /4 060

  praca w formacie txt

Do góry