Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Formy rekrutacji

  Elekcja.

  Nominacja dyskrecjonalna (rząd wybiera urzędników najwyzszego szczebla).

  Konkurs (powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów)

  Rekrutacja bezpośrednia – urzędnicy najniższego szczebla, umowa o prace.

  W Europie Zach np.Francja i Wlochy ważną rolę odgrywa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Czynniki powstawania różnic między typami administracji

  Stopień centralizacji.

  Stopień wykorzystania konkursu przy rekrutacji.

  Charakter wyszkolenia.

  Formy zawodowej specjalizacji.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

  uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola związków zawodowych w firmie

  Charakterystyka

  Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka internetowa

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to strona internetowa zawierająca odpowiednie oprogramowanie z interfejsem WWW, umożliwiające znajdywanie informacji w sieci. Ułatwia poszukiwanie użytkownikom Internetu.

  Mechanizm działania

  Wyszukiwarka, a właściwie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka internetowa

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to strona internetowa zawierająca odpowiednie oprogramowanie z interfejsem WWW, umożliwiające znajdywanie informacji w sieci. Ułatwia poszukiwanie użytkownikom Internetu.

  Mechanizm działania

  Wyszukiwarka, a właściwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja informacyjna

  Definicja

  Aby określić miejsce funkcji informacyjnej w procesie zarządzania, należy bliżej przyjrzeć się pojęciu funkcji, która definiowana jest m.in. jako: działanie, rola, prace, obowiązki, które należy wykonać.

  Spotykane w literaturze opisy funkcji informacyjnej rozpatrywane są najczęściej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia

  Definicja

  Jest to termin pochodzący z języka greckiego od słowa hegemon, co oznaczało przywódcę, przewodnika. Współcześnie termin ten jest używany, gdy jakiś podmiot posiada dominującą przewagę nad innymi . Podmiot ten nazywany jest wtedy hegemonem.

  Charakterystyka

  Określenia tego głównie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność informacji

  Rzetelność

  Informacja nie powinna być półprawdą lub wprowadzać użytkownika w błąd (powinna być prawdziwa).

  Rzetelność wynika z dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń (prawidłowość metodologiczna).

  Poziom rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denominacja

  Definicja

  Denominacja jest to zmiana systemu walutowego w określonym kraju polegająca na wycofaniu znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych, na nowo wyemitowane znaki pieniężne. Jest to reforma pieniężna, która zazwyczaj dokonuje obniżenia nominału dotychczasowej waluty, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt

Do góry