Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

  Historia belgijskiej decentralizacji (tj. regionalizacji i przekazania kompetencji do regionów) rozpoczęła się w 1970r. kiedy powołano do życia 3 tzw. „wspólnoty kulturowe” przekazując im nieznaczną autonomię z zakresu kultury. W 1980r. otrzymały one zwiększone kompetencje przestając być już tylko...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Włoch

  Włochy są państwem jednolitym o dużej decentralizacji władzy. Z 20 regionów 5 działa na podstawie specjalnych statusów- jest to pewna forma autonomii przewidziana dla regionów z dużymi mniejszościami narodowymi lub posiadających swoja specyfikę i odrębność (np. Sycylia, Górna Adyga). Po nowelizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /7 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele decentralizacji administracji na przykładzie Hiszpanii

  Historię współczesnego samorządu lokalnego w Hiszpanii wiążemy z pokojowym usunięciem reżimu generała Franco. W konstytucji z 31.X.1978 roku znalazły się przepisy odnoszące się do zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych. Realizacją konstytucyjnych postulatów było stworzenie systemu pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /11 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie USA

  Administracja rozwijała się w demokracji pluralistycznej i indywidualistycznej, gdzie współzawodniczące interesy publiczne określają politykę publiczną. Na wszystkich poziomach czyli federalnym, stanowym i lokalnym są zatrudniani administratorzy zajmujący się sprawami publicznymi. Wiąże się to z tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie Niemiec

  Samorządność w Niemczech sięga XIX wieku, kiedy to w Prusach wprowadzono system zarządzania lokalnego oparty na instytucji, bliskiego współczesnemu, samorządu terytorialnego. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło zróżnicowanie organizacyjne spowodowane istnieniem stref okupacyjnych, przez co praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele administracji na przykładzie Szwecji

  Silnie rozbudowane struktury państwa dobrobytu oraz utrwalone w świadomości obywateli prawa do stosunkowo łatwego dostępu do świadczeń socjalnych. W II połowie lat ’70 te oczekiwania obywateli zderzyły się ze słabnącą dynamiką wzrostu gospodarczego i malejącą zdolnością rządów do sprostania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

  WIELKA BRYTANIA

  Od lat ’70 w WB wdrażany jest program rządowy oparty na 6 filarach – działach sektora admin. pub.:

  państwo - wdrażanie idei ograniczania (minimalizowania) roli państwa

  autorytet polityczny – przywrócenie politycznego autorytetu admin.

  kontrolę i finanse – zintensyfikowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /9 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna, biurokracja a partie polityczne w RP

  Administracja publiczna – przyjęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

  (Zwrot „przejęte przez państwo” oznacza, iż nie chodzi o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia gabinetów wg K. Shepsle i M. Lavera

  Wyróżniamy dwa podstawowe modele gabinetów:

  biurokratyczny rząd

  legislacyjny rząd:

  rząd premierowski

  model rządów partii

  rząd gabinetowy

  rząd ministerialny

  Różnica między rządem biurokratycznym a legislacyjnym polega na usytuowania ośrodka podejmowania decyzji. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie parlamentarnym

  ISTOTA REŻIMU PARLAMENTARNEGO:

  Powoływanie i egzystencja egzekutywy zależy od woli większości parlamentarnej; gabinet realizuje swą polit dopóki w parlamencie nie pojawi się większość zdolna do jego obalenia

  RODZAJE PARLAMENTARYZMU:

  Rywalizacyjny parlamentaryzm dwupartyjny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /6 700

  praca w formacie txt

Do góry