Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA

  Organizmy zwierzęce, u których temperatura ciała jest zależna od temperatury otoczenia. Do zwierząt zmiennociepinych należą wszystkie bezkręgowce, a z kręgowców ryby, płazy i gady. Organizmy te potrafią różnymi sposobami podnosić lub obniżać temperaturę ciała w pewnych granicach.

  Ogrzewają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK, embrion

  Młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty. U zwierząt rozwija się wewnątrz osłon jajowych lub w organizmie matki, —» embrion.

  U. roślin zarodek powstaje w rodni (mszaki, paprotniki, nagonasienne) lub woreczku zalążkowym (okrytonasienne). U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELENICE

  Glony spotykane we wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych, ale najliczniej w wodach słodkich. Znamy ok. 11000 gatunków. Zielenice posiadają różnokształtne chloroplasty (chromatofory) z chlorofilem a i b oraz karotenow-cami i luteiną.

  Jako materiał zapasowy gromadzą skrobię. Zielenice są bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWAŁ SERCA

  Martwica (nekroza) fragmentu mięśnia sercowego, powstała na skutek zahamowania dopływu krwi do tego obszaru (zwężenie lub zamknięcie światła naczyń wieńcowych), m.in. w następstwie zmian arteriosklerotycznych.

  Do głównych objawów zawału należą: zamostkowy ból w klatce piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIA, sporangium

  Jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego, jednokomórkowe zaradnie powstają też u grzybów, np. zaradnie workowe, podstawkowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  Rośliny, które nie zrzucają liści na zimę. Wszystkie gatunki posiadają liście o budowie kseromorficznej. Najbardziej rozpowszechnione w naszej florze zimozielone rośliny to rośliny iglaste. Inne, np. dębik ośmiopłatkowy czy borówka, posiadają liście małe i skórzaste.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE

  Stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i środowiskiem zewnętrznym, do prawidłowego reagowania na zmiany środowiska i przystosowania do nich. Nauką dotyczącą zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIK, spora

  Jednokomórkowy twór służący roślinom i grzybom do rozmnażania bezpłciowego, Zarodniki zwykle powstają po podziałach mejotycznych (mejospory) - u roślin i wielu grzybów lub mitotycznych (mitospory), np. zarodniki konidialne u kropidlaka.

  W zależności od sposobu powstawania wyróżnia się endospory...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DOWNA, Downa zespół

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych związanych, z aberracją chromosomową - anueploidia. Zespół Downa wywołany jest trisomią 21 chromosomu, a więc osobnik z zespołem Downa na 3 chromosomy 21.

  Cechy fenotypowe osobnika dotkniętego tą chorobą to: obniżone napięcie mięśniowe, krótka czaszka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY AZOTOWE

  Heterocykliczne, hydrofobowe związki organiczne, zawierające co najmniej dwa atomy azotu w pierścieniu. W połączeniu z cukrem tworzą nukleozydy, a po dołączeniu grup fosforanowych nukleotydy budujące m.in. kwasy nukleinowe (DNA i RNA). Wśród nich wyróżniamy dwupierścieniowe pochodne puryny (adenina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt

Do góry