Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE GMINY

  Gmina jest wzorcem i punktem wyjścia dla wszystkich rozwiązań samorządowych. Początkowo uważana była za pierwotną wspólnotę o charakterze przedpaństwowym, opierającą swój byt na naturalnym prawie lokalnych zbiorowości ludzkich do decydowania o własnych sprawach.

  Takie ujęcie gminy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura administracji rządowej w RP

  1) Do podstawowych kryteriów klasyfikacji należy zaliczyć:

  => sposób powoływania.

  => miejsce w strukturze organizacyjnej administracji publicznej.

  => terytorialny zasięg działania.

  2) W strukturze administracji rządowej RP najwyżej znajdują się naczelne organy AP. Są to te spośród organów AP, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zasadnicze cechy samorządu terytorialnego

  1) Dwa ujęcia pojęcia:

  => Samorząd w znaczeniu prawnym (korporacyjnym)- rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań podane żadnej ingerencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm administracji publicznej

  1)Dualizm- łac. Dualis= podwójny.

  Administrację publiczną (państwową) można podzielić na dwa piony- a. rządową i a. samorządową.

  2) Administracja rządowa- charakter scentralizowany, składa się z dwóch szczebli:

  - centralnego => organów naczelnych i centralnych administracji rządowej.

  - terenowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele zarządzania dobrami i usługami publicznymi wg. V.Ostroma

  -Sektor publiczny zorganizowany jest w ramach instytucji państwowej, gdzie usługi dostarczane są przez system adm publicznej

  - w organizacji usług stosuje się tradycyjną zasadę adm. i podporządkowanie wszystkich pracowników jednej zwierzchniej władzy wykonawczej

  - koordynację działań w sektorze publ...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - JAK WYGLĄDA ORGANIZOWANIE USŁUG PUBLCZNYCH

  Adm.publiczna która działa jako jednostka konsumpcji zbiorowej może organizować usługi przez:

  -zarządzanie swoją własną jednostką wytwórczą np. urząd miejski z własnym wydziałem policji

  - zawiera umowy z prywatną firmą np. o naprawie ulic

  -ustalenie wskaźników poziomu świadczenia usług i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - CECHY JEDNOSTKI WYTWÓRCZEJ

  - może to być organ adm państwowej, firma prywatna, przynosząca zysk instytucja, stowarzyszenie

  - wytwarza dobra stosowane do zamówienia jednostki konsumpcji zbiorowej

  -otrzymuje zapłatę za dostarczenie dóbr od jednostki konsumpcji zbiorowej

  -dostarcza info na temat kosztów możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - CECHY JEDNOSTKI ZBIOROWEJ

  - To zwykle organ adm. Państwowej, który sumuje i określa zapotrzebowanie swoich wyborców

  - może stosować przymus aby egzekwować środki finansowe na usługi publiczne

  - płaci jednostkom wytwórcy za dostarczenie dóbr publ.

  -kontroluje wyniki jednostki wytwórczej

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE

  tak jak dobra charakteryzują się brakiem wyłączności , zbiorową konsumpcją, brakiem możliwości bezpośredniego pomiaru, mały zakres indywidualnego wyboru

  organy publiczne dostarczają społeczeństwu owych usług publicznych

  sektor publiczny składa się z poszczególnych działów usług...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne a dobra prywatne

  DOBRO PUBLICZNE:

  Usługa będąca przedmiotem zbiorowego użytkowania lub zbiorowej konsumpcji np. przyroda

  Raz jeszcze cechy…

  CECHY

  -Względnie trudny pomiar ilości i jakości

  -konsumowany jednocześnie przez wiele osób

  -trudno wyłączyć tego co nie płaci

  -ludzie nie mają wyboru co do tego czy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt

Do góry