Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełny wymiar czasu pracy

  Charakterystyka

  Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza regularną, dobrowolną, bezterminową pracę świadczoną w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych, czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Niepełny wymiar czasu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w danych|bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej. celów i funkcji|Funkcje systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jest nowszą wersją metodyki PRINCE, która powstała w 1989r. i została stworzona w poparciu o metodykę PROMPT (Project Resorce Organisation Management Planning Technique). PRINCE2 oficjalnie udostępniono w Londynie w 1996r. Metodyka ta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

  Charakterystyka

  Akredytywa dokumentowa w obrotach zagranicznych jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Pomimo, że akredytywę otwiera się w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona zobowiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcjonizm

  Charakterystyka

  KONSUMPCJONIZM - postawa, która polega na konsumpcji dóbr materialnych i usług w sposób nieusprawiedliwiony rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi oraz indywidualnymi.

  Inaczej konsumpcjonizm można definiować jako pogląd dopatrujący się najwyższego lub jedynego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt forward

  Charakterystyka

  Kontrakty forward, tak jak future, dotyczą kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Różnica między tymi dwoma typami kontraktów jest to, iż kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to jedynie porozumienie miedzy dwiema instytucjami finansowymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki wdrażania ergonomii

  W historii kształtowania narzędzi pracy można wyróżnić dwa podejścia ergonomii, występujące w literaturze przedmiotu:

  Ergonomia korekcyjna - zajmuje się analizą już istniejących i funkcjonujących maszyn z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizjologicznych możliwości użytkownika.

  Wyniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła jakości

  Charakterystyka

  W systemie zarządzania jakością podstawowe zastosowania pracy zespołowej występują w czasie projektowania i wdrażania systemu, prowadzenia audytów, określania polityk i celów dla jednostek, jak i całej organizacji oraz poszukiwania możliwości doskonalenia. W projektowaniu SZJ zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /8 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy

  Charakterystyka

  ''

  System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt

Do góry