Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podejście strategiczno – relacjonalne

  Przedstawiciele: Hay i Jessop

  Pojęcia struktury i podmiotowości są przez nich traktowane odrębnie (a nie, jak u Giddensa, jako dwie strony monety). Punktem wyjścia jest niewątpliwie struktura. Działania mają miejsce jedynie w obrębie istniejącego już wcześniej, ustrukturyzowanego kontekstu, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczny realizm

  Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Podejście to uwypukla znaczenie podmiotowości usytuowanej w „strategicznie selektywnym” kontekście działania. Jedna zmienna nie może istnieć w izolacji od drugiej, podmiotowość nie może działać w próżni a struktura traci sens bez podmiotu. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria strukturacji

  Teoria strukturacji opracowana przez A. Giddensa, stanowiła pierwszą teoretyczną próbę przezwyciężenia dualizmu we współczesnej teorii socjologicznej. Pojęcie „strukturacji” oznacza według autora, że istnieje obopólna zależność oraz ontologiczna nierozdzielność struktury społecznej i podmiotowości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interakcyjne teorie struktury i podmiotowości

  W analizie procesów społecznych/ politycznych trzeba zatem brać pod uwagę zarówno podejścia indywidualistyczne jak również kolektywistyczne, oraz stosować je ze świadomością dwuwymiarowej przyczynowości zdarzeń społecznych. Stosowanie jednostronnych paradygmatów wyjaśniania zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka strukturalizmu

  Zdaniem krytyków strukturalizm lekceważy podmiotowość i intencje aktora politycznego. Sprowadza te kategorie do roli epifenomenu sił i procesów stojących ponad jednostką.

  Specyfika struktur społecznych polega na tym, że są one produktem wcześniejszej zamierzonej lub niezamierzonej aktywności człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm

  Podejście strukturalne opiera się na założeniu holizmu ontologicznego i metodologicznego, który utrzymuje, że społeczeństwo jako kategoria socjologiczna jest czymś więcej niż zbiór jednostek. Ludzie podlegają działaniu „faktów społecznych”, na które nie mają wpływu. Byty kolektywistyczne, takie jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura polityczna

  To względnie trwały układ stosunków między instytucjami władzy (reżim polityczny), obejmujący instytucje, pozycje zajmowane przez jednostki pełniące ważne role polityczne, oraz normy i wartości dominujące w danym społeczeństwie politycznym.

  Podejście strukturalistyczne przyjmuje istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA GIER - PARADOKSY RACJONALNOŚCI

  Najistotniejsze paradoksy wychwycone przez tą teorię: problemy „gapowiczów”, „racjonalnej ignorancji” oraz problem poszukiwania renty.

  koncepcja „gapowiczów”/„jazdy na gapę” (free riders/free riding). „racjonalnie” kalkulująca jednostka rozumuje wedle następującego schematu: „po co płacić za bilet, skoro...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA GIER

  Zajmuje się sytuacjami, w których strategia wybrana przez innych wpływa na to, jaka strategia będzie najlepsza dla jednostki, i vice versa. Przyczyniła się ona do znaczących modyfikacji teorii działania zbiorowego, umożliwiając badaczom wyjaśnienie, dlaczego czasem można uniknąć niepowodzeń zbiorowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem tez wyjaśniających, dlaczego ludzie nie angażują się w politykę rządzenia swoim państwem

  Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli nagrodom związanym w ich przekonaniu z zaangażowaniem politycznym przypisują mniejszą wartość niż nagrodom związanym z innymi rodzajami działalności.

  Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt

Do góry