Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompleksowa teoria systemów

  Kompleksowa teoria systemów krytykuje rozumienie demokracji liberalnej w jej obecnej formie jako docelowego modelu organizacji politycznej świata.

  Do lat siedemdziesiątych XX wieku próbowano stworzyć linearny model zmiany politycznej, natomiast od lat trzydziestych zaczął powstawać nowy paradygmat. Neguje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie globalizacji

  Warto o nich wspomnieć, ponieważ dla niektórych globalizacja stanowi kontynuację modernizacji a dla innych nadejście ery ponowoczesnej.

  Do głównego nurtu teorii globalizacji możemy zaliczyć D. Helda i A.Giddensa, którzy twierdzą, że procesy globalizacyjne poczyniły wyjątkowe postępy w dwóch ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

  Jednym z podstawowych założeń teorii modernizacji jest przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności, czyli samoczynny wzrost ekonomiczny gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji, uczestnictwo w życiu publicznym[wikipedia].

  Tradycja i nowoczesność w teorii modernizacji są z reguły umiejscawiane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywne aspekty modernizacji

  Teoria modernizacji, zwłaszcza ta klasyczna wersja przedstawiały poziom rozwoju społeczeństw zachodnich jako ideał dla rozwoju społeczeństw Trzeciego Świata, w związku z tym właśnie to uznała bym za ten aspekt normatywny. Budowanie bytów „idealnych”, do których osiągnięcia dążą państwa na drodze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /20.07.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

  Francis Fukuyama przyjął jako podstawę i jednocześnie przypomniał teorię modernizacji w swojej pracy Koniec historii. Fukuyama twierdzi, że technologia nieustannie prowadzi w kierunku rynkowych form zarządzania gospodarką. Jego zdaniem istnieje, empirycznie stwierdzona, „niezwykle silna korelacja” między...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

  Po ostrej fali krytyki zainteresowanie teorią modernizacji zmalało i odrodziło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

  Okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był szczególnie istotny dla badaczy i teoretyków zmiany społeczno-politycznej. Doszło do globalizacji gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /20.07.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

  W latach sześćdziesiątych uczeni, głownie z Ameryki Łacińskiej, krytykowali teorię modernizacji wskazując, że przyczyny zacofania krajów Trzeciego Świata należy szukać w strukturze dominacji krajów zachodnich nad innymi krajami. Stąd nazwa- teoria uzależnienia. Dominacja dotyczyła zarówno stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /20.07.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowe przesłanki i konsekwencje modernizacji

  [przesłanka] Według teoretyków kulturowej wersji modernizacji (m.in. T.Parsons) zmiany modernizacyjne w sferze ekonomicznej i politycznej były determinowane lub warunkowane zmianami w systemie wartości kulturowych i kulturowo legitymizowanych zachowań ludzkich. Trwanie tradycyjnych wzorców kulturowych mogło...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne przesłanki i konsekwencje modernizacji

  Modernizacja miała polegać na przeszczepianiu wzorców zachodnich systemów politycznych, ekonomicznych i kulturowych do obszarów zacofanych, które dzięki ich przyjęciu miały przejść na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, co można uznać za konsekwencje. Natomiast przesłanką może być to, że czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizacja jako wielowymiarowy proces społeczny

  Oznacza, że modernizacja zachodzi równocześnie na kilku poziomach w społeczeństwie. Możemy mówić o rozwoju zarówno w sferze społecznej(kulturowej), ekonomicznej i politycznej.

  Według T.C Pattersona

  Modernizacja była kompleksowym zjawiskiem, W terminach ekonomicznych oznaczała ona rozwój technologii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt

Do góry