Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Gospodarka

  Tworzą ja rynki finansowe, a także rynki wymiany dóbr i usług.

  - Lata 70. gospodarki świata zachodniego dotknął kryzys ekonomiczny

  Recesja zmusiła wiele firm do przenoszenia działalności za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i innych czynników produkcji. Efektem tego było przyspieszenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i ponowoczesność

  Era nowoczesna przechodzi do historii, ustępując miejsca erze globalnej. Globalizacja obejmuje całościową transformację społeczną, która przenosi nas do ery globalnej. Według tego autora, nowoczesność została zastąpiona przez globalność (globality), na którą składają się :

  1. globalne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Fale globalizacji - III fala globalizacji

  -nie byłaby możliwa bez rewolucji informatycznej, telefonii komórkowej, programów kosmicznych, konkurujących ze sobą sieci transportowych,

  -duża ruchliwość kapitału oraz relatywnie niska ruchliwość siły roboczej,

  -szczególnego impetu nabrała po upadku Związku Sowieckiego i...

  Ocena /3.0 Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale globalizacji - II fala globalizacji

  Została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku przez rewolucję przemysłową.

  -charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych,

  -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali,

  -prawo imigracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale globalizacji - I fala globalizacji

  XV i XVI wiek w czasie wielkich odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono wokółafrykańska drogę do Indii.

  Po raz pierwszy świat został dostrzeżony jako całość, zawiązały się pierwsze relacje między izolowanymi do tej pory kulturami (po raz pierwszy dyfuzja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja

  Globalna dyfuzja identycznych produktów i usług oraz stymulujących je wzorców zachowań prowadzi do zjawiska narastania w różnych społeczeństwach narodowych elementów wspólnych oraz względnego zmniejszania się elementów różnicujących – jest to proces wypierania odmienności przez podobieństwa,

  Ten...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja

  -relacja pomiędzy globalizacją a modernizacją wykazuje cechy procesu obopólnie uwarunkowanego i wzmacniającego się nawzajem,

  -globalizacja sfery ekonomicznej---wymusza modernizację zapóźnionych w rozwoju lokalnych systemów ekonomicznych oraz struktur społecznych przez owe systemy tworzone,

  Globalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako relatywizacja społecznych punktów odniesienia

  To co odróżnia trzecią falę od innych to upowszechnienie transnarodowej relatywizacji nie tylko tożsamości społecznej jednostek, lecz całych społeczeństw zorganizowanych w formie państw narodowych,

  -poprzez szybki transport i komunikacje globalną (która nie była dostępna/obecna w poprzednich falach)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako rynek światowy

  Globalizacja nie byłaby możliwa bez światowej ekspansji systemu kapitalistycznego i zasadniczego postępu w deregulacji globalnych stosunków gospodarczych,

  -ekspansja globalnego kapitalizmu, która doprowadziła do powstania rynku światowego wyznaczyła także kierunki zmian w sferze politycznej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy postrzegania globalizacji

  System międzynarodowy- to taki w którym państwa są głównymi podmiotami,

  System globalny- podmiotami są instytucje, struktury ponadnarodowe, dla których państwa narodowe mają charakter podrzędny ,

  Od stosunków międzynarodowych odróżnia globalizację to, że traktuje świat w kategoriach całościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt

Do góry