Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Karol Kautsky 1854 - 1938

  W 1891 roku napisał Program Erfurcki. Ten program jest ważny gdyż zawierają się w nim podstawy niemieckiej demokracji.

  Cały okres twórczości Karola Kautskygo można podzielić na 3 okresy:

  1. Okres młodość minął pod wpływem Darwinizmu społecznego,

  2. 1885 roku Karol przechodzi na pozycje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  G. Sorel – Syndykalizm (anarchosyndykalizm)

  Sorel 1847-1922. Wyrasta z ruchu zawodowego, związków zawodowych. Jest antyteza partii socjalistycznych (robotniczych). Jest krytyką marksizmu. Wychodzi z podbudowy etycznej (wartości moralnych). Kultura europejska przechodzi kryzys wartości, religijny, kulturalny, który pojawił się dlatego, że...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Kropotkin - anarchista komunistyczny

  Prawo i państwo to zjawisko historyczne czyli zmienne. Społeczeństwo miało być połączeniem wolności jednostki z komunizmem ekonomicznym. Był przekonany, że odejście od państwa jest koniecznym warunkiem wynikającym z praw historii. Twierdził, że funkcją współczesnych społeczeństw jest dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michaił Bakunin - anarchista kolektywistyczny

  Rewolucjonista. Negatywnie nastawiony na Niemców. Czerpał z filozofii Hegla. Jego doktryna powstała w latach 60. Organizator ruchu słowianofilskiego- odwołującego się do wolności Słowian. W okresie Wiosny Ludów był przekonany, że odrodzenie nastąpi po odnowieniu systemu przez dyktatora. Wierzył w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Proudhon - anarchista indywidualistyczny

  Książka „Czym jest własność?”. Własność kapitalistyczną określał jako kradzież, rodzaj ubóstwa i niesprawiedliwości. Uważał że zlikwidowanie własności prywatnej na państwową to nic się nie zmieni. Sprawiedliwy ustrój to taki w którym dominuje drobna własność prywatna. Głosił poszanowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  Myśl anarchistyczna pojawiła się jako zwarta doktryna w XIX wieku a pierwszym anarchistą był Max Stivner. Tzw. „rewolucja od dołu”. Chcieli obalić państwo, własność prywatną i religię. Powstał na gruncie cynizmu. Sprzeciw wobec organizacji państwowej, likwidacja własności prywatnej.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Państwo, władza, suwerenność

  -Wg Helda- znaczenie władzy politycznej w erze globalizacji nie maleje, lecz przeciwnie zwiększa się,

  - A. Giddens, -znaczenie państw bynajmniej nie zmniejsza się, a zakres ich władzy jest nadal większy niż pozostałych uczestników międzynarodowej gospodarki i polityki. Państwa kontrolują terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Cyberprzestrzeń polityczna

  Istotnym czynnikiem, jaki wpływa na charakter stosunków społecznych i politycznych w okresie przechodzenia do ery globalnej jest przestrzeń komunikacyjna (cyberprzestrzeń) obejmująca coraz większą część ludności świata.

  Jak pisze jeden autor, Cyberprzestrzeń jest trudniejsza do kontrolowania przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Technologia

  Rozwój telewizji satelitarnej i kablowej, stacji radiowych, sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, faxu i Internetu w ostatnich dekadach dwudziestego wieku sprawiał wrażenie skracania odległości na globie ziemskim. Procesy te przyczyniły się w ogromnym stopniu do intensyfikacji globalnych kontaktów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Geografia polityczna

  Rewolucja informacyjna i komunikacyjna umożliwiła powstanie tzw. „nowej geografii” społecznej. Odległość ma charakter względny, kurczy się ona w miarę jak ulega zmniejszaniu ilość jednostek czasu w podróży między danymi punktami. Zjawisko to wzmacniane jest efektem niemal jednoczesnego przekazu i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt

Do góry