Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYM JEST FILOZOFIA POLITYKI?

  Skumaj to:

  Wszelkie działania polityczne mają na celu albo zachowanie obecnego stanu rzeczy, albo jego zmianę.

  Zakładamy, że chcąc zachować stan rzeczy nie chcemy dopuścić do sytuacji gorszej, natomiast próbując dokonać zmian chcemy nadejścia czegoś lepszego.

  Myśl o lepszym i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny procesu demokratyzacji w krajach Europy Śr i Wsch

  L. Morlino definiuje przejście do demokratyzacji jako okres pośredni między ustrojem niedemokratycznym a utrwaleniem demokracji. Jest to okres instytucjonalnych fluktuacji i niepewności, w czasie które nastepuje konfrontacja interesow, programów, i politycznych strategii rozżnych aktorow politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postkomunizm (ogólna chrakterystyka)

  Okres transformacji w przypadku krajów Europy Śr i Wsch określa się mianem postkomunizmu . Kraje postkomunistyczne- okreslenie dotyczy krajow których cechą wspolną byla instalacja po II wojnie reżimu niedemokratycznego i zazwyczaj znalezinie się w obszarze wplywow radzeckich, w przypadku niektorych panstw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /5 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

  Kraje Europy Środkowej to 18 państw o bardzo zróżnicowanej geografii, historii, politycznych formach organizacji społeczeństwa i gospodarki. Wg K. Crawford jest to w znacznej częsci ( bez Rosji, Ukrainy, Mołdowy) obszar „ pomiędzy” Rosją a Niemcami, ale szerzej to także kraje leżące pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /12 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK EKONOMICZNY I POLITYCZNY. Podobieństwa i różnice

  MARKETING = proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia takiej wymiany, która urzeczywistnia tak cele indywidualne, jak i organizacyjne

  [za: Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe, 1985 r.]

  MARKETING POLITYCZNY = dyscyplina...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Charakterystyka

  Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mussolini (faszyzm włoski)

  Faszyzm to nie tylko doktryna polityczna, to sposób bycia, system etniczny, idea czynu. Jest dla niego światopoglądem antypozytywistycznym. Faszyzm to doktryna spirytualistyczna. Świat materialny nie jest dla niego prawdziwym światem. Faszyzm jest antykomunistyczny, antyliberalny, określony jako filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  R.W. Darve

  Znany z koncepcji „krwi i ziemi”, która ma kilka odniesień:

  1.teoria społ- polit. Związana z wartościami wiejskimi,

  2.ma odniesienia socjologiczne- by stworzyć ludzi czystej krwi germańskiej. Po studiach zajął się badaniami genetycznymi. Badania nad czystością rasy zwierzęcej i przeniósł to na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 029

  praca w formacie txt

Do góry