Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje Wspólnot Europejskich

  Zasada kompetencji powierzonych to podstawowa zasada, na której opiera się UE a w jej ramach WE. Oznacza to, że UE ma tyle kompetencji, ile powierzyły jej państwa członkowskie.

  Art. 5 TWE „Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym Traktatem oraz celów w nim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania prawa wspólnotowego

  Obowiązywanie prawa oznacza, że tylko danego (obowiązującego) prawa należy przestrzegać. Istnieją trzy koncepcje obowiązywania prawa:

  Koncepcja normatywna- te przepisy, które zostały poprawnie uchwalone i nie zostały uchylone.

  Koncepcja realistyczna- te przepisy, które są rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo europejskie a prawo krajowe

  Relacja prawa krajowego do Wspólnotowego opiera się na zasadzie prymatu. Zasada prymatu( supremacji/ pierwszeństwa):

  - przesądza o nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym;

  - kiedy zachodzi sprzeczność pomiędzy prawem UE a prawem krajowym, to pierwszeństwo zastosowania ma zawsze prawo UE;

  - dotyczy to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAT NICEJSKI

  Podpisany w 2001 r., wszedł w życie w 2003 r.

  14 II 2000r. rozpoczęła pracę druga Konferencje Państw Członkowskich w 2001 r. podpisali nowy traktat. Odrzucenie jednak tego traktatu w referendum przez Irlandię konieczność przeprowadzenia drugiego referendum opóźniło jego wejście w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAT AMSTERDAMSKI

  Podpisany w 1997 r., wszedł w życie w 1999 r.

  Już w Traktacie z Maastricht napisano, że konieczne są dalsze reformy Unii.

  Odbyły się dwie Konferencje Państw Członkowskich, tzw. Konferencje Międzyrządowe w Turynie i w Nicei, które doprowadziły do nowelizacji TUE.

  W III 1996...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Z MASTRICHT

  Podpisany w 1992 r., w XI 1993 r. wchodzi w życie.

  EWG zmieniło nazwę na Wspólnota Europejska.

  Ustanowienie Unii Europejskiej i jej 3 filarów:

  I Wspólnoty Europejskie

  II Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

  III Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  I – dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

  (SAE), podpisany 1986r.

  Stał się integralną częścią Traktatów Rzymskich.

  Dotyczy: zakończenia do 1993 r. procesu tworzenia wspólnego rynku, czyli Jednego Rynku Europejskiego, oraz utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, która umożliwiłaby swobodny przepływ kapitału, dóbr, usług...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, akcesyjne i inne. Ogólna charakterystyka

  W tym punkcie wymienię jedynie definicje i konkretne traktaty należące do każdej z grup. Natomiast ich dokładniejszy opis znajduje się w dalszych pytaniach.

  Traktaty założycielskie- są to traktaty, na podstawie których powstały Wspólnoty Europejskie:

  Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo europejskiej, prawo Wspólnot Europejskich, prawo Unii Europejskiej, prawo integracji europejskiej, acquis communautaire - problemy definicyjne

  W poniższych definicjach posługuje się pojęciem trzech filarów w celu łatwiejszego wyjaśnienia pojęć, jednak na egzaminie należy dodać, że jest się świadomym zniesienia tego podziału.

  Prawo Wspólnot Europejskich- jest to prawo tworzone i obowiązujące na poziomie I filaru. Posiada autonomiczny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo europejskie jako efekt zderzenia kultur prawnych

  1. Korzenie prawa europejskiego

  a. Kultura europejska => duże znaczenie prawa pozytywnego w kulturze zachodniej,  natomiast  w kulturach wschodnich sankcje natury społecznej i standardy moralne są dużo ważniejsze od sankcji prawnych.

  i. Europocentryzm (łac. Europos – środek)

  ii. Amerykanocentryzm

  2...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt

Do góry