Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wprowadzenie na rynek

  Charakterystyka

  Wprowadzenie produktu na rynek- jest to pierwsza faza cyklu życia produktu, który obejmuje czas, przez który produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku.

  W fazie wprowadzenia na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, gdyż świadomość istnienia danego produktu jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie na rynek

  Charakterystyka

  Wprowadzenie produktu na rynek- jest to pierwsza faza cyklu życia produktu, który obejmuje czas, przez który produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku.

  W fazie wprowadzenia na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli, gdyż świadomość istnienia danego produktu jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

  - relacja pomiędzy środkami a celami jakie mają być osiągnięte – środki mają być proporcjonalne do celów; zakaz wprowadzania nadmiernych obciążeń na państwo; przy polityce regionalnej – równe/ sprawiedliwe rozprowadzanie środków; wspólnoty powinny działać z jak najmniejszą interwencją – jak nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ

  - instytucje unijne nie mogą się zastępować, nie mogą zabierać sobie kompetencji, nie mogą też upoważniać się wzajemnie do jakiś zadań; wspólnoty mogą działać wyłącznie w swoich kompetencjach; istnieje wyraźny podział kompetencji pomiędzy PE, KE a RE

  Zastępuje we WE zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SOLIDARNOŚCI

  - zakaz powoływania się na interesy jednostkowe, partykularnymi kłopotami podczas usprawiedliwiania się z niewykonywania zobowiązań wspólnotowych; zobowiązania trzeba wykonywać (pacta sum servanta); różnie bywa z jej przestrzeganiem

  Inaczej: zasada lojalnej współpracy.

  Wyrażona w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA JEDNOLITOŚCI

  - zasada realizowania postanowień w równym zakresie, od tego samego dnia, we wszystkich państwach

  Prawo wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich.

  Jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego na terenie całej wspólnoty i jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako konfederacji

  Rozpatrywanie UE w kategoriach konfederacji jest rzadkie, jednak nie oznacza to, że nie jest w ogóle brany pod uwagę podczas dyskusji o charakterze prawnym tej organizacji.

  Konfederacja jest definiowana jako związek powołany na podstawie umowy międzynarodowej co najmniej dwóch państw, utworzony w celu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako federacji

  Co rozumiemy pod podjęciem federacji? Jest to państwo związkowe, złożone z części składowych, które traktowane jest jak jeden podmiot prawa międzynarodowej i które jako całość dokonuje związanych z tym działań o charakterze prawno międzynarodowym.

  W kontekście Unii Europejskiej należy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy zwolenników uznania UE za organizację międzynarodową

  Jeśli uznając, że jedną z determinantów przypisanych podmiotowi charakteru organizacji międzynarodowej jest utworzenie go przez państwa, to w przypadku UE przesłanka ta została spełniona. Art. 1 TUE wyznaczając „nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny UE

  Norma konstruującą Unię Europejską to art. 1 TUE. Państwami, które podpisały Traktat z Maastricht były: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Był to kolejny etap współpracy państw w Europie.

  Art. 1 Traktatu o Unii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 033

  praca w formacie txt

Do góry