Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kwalifikacja dostawców

  Charakterystyka

  "Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja dostawców

  Charakterystyka

  "Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja dostawców

  Charakterystyka

  "Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratoinflacja

  Definicja

  Stratoinflacja jest pewną odmianą inflacji galopującej (powyżej 20% rocznie), przejawiającą się w dużych wahaniach indeksu cen z okresu na okres. Towarzyszy dużym wahaniom koniunktury.

  Jest zależna od innych kategorii makroekonomicznych.

  Autor: Magdalena Chałka

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwieranie i zamykanie kont bilansowych

  Charakterystyka

  Konto bilansowe służy do dokonywania ewidencji tych operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Dla każdego składnika bilansu otwiera się (w razie potrzeby) odrębne konto o nazwie takiej jak dany element bilansu i o określonym symbolu zawartym w planie kont.

  Otwieranie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwieranie i zamykanie kont bilansowych

  Charakterystyka

  Konto bilansowe służy do dokonywania ewidencji tych operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Dla każdego składnika bilansu otwiera się (w razie potrzeby) odrębne konto o nazwie takiej jak dany element bilansu i o określonym symbolu zawartym w planie kont.

  Otwieranie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe pracownika

  Charakterystyka

  Ochronę danych osobowych w stosunkach pracy reguluje nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także przepisy kodeksu pracy i ustaw szczególnych, głównie określające zasady składania oświadczeń majątkowych.

  Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe pracownika

  Charakterystyka

  Ochronę danych osobowych w stosunkach pracy reguluje nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale także przepisy kodeksu pracy i ustaw szczególnych, głównie określające zasady składania oświadczeń majątkowych.

  Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd gminy

  Charakterystyka

  Obiekt gmina, którego podstawowym celem jest zaspokajanie żywotnych potrzeb wspólnoty zamieszkujących na jej terenie mieszkańców, może być potraktowany jako szczególnego rodzaju system. Za ujęciem takim przemawia fakt, iż na terenie gminy funkcjonuje szereg jednostek organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Deal

  Charakterystyka

  Projekt reform odbudowy gospodarki USA po Wielkim Kryzysie, wprowadzane za prezydentury Franklina Delano Roosevelta.

  Na program zbudowane byłe z dwóch części - New Deal I (1933 - 1935/36) i New Deal II - (l935/36 - 1939). Pojedyncze reformy tworzyły jeden wielki projekt, które skierowane...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry