Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje Trybunału Obrachunkowego

  wbrew nazwie Trybunał Obrachunkowy nie jest organem sądowym, ale pełni funkcje organu kontroli finansowej

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Trybunału Obrachunkowego

  jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego (a więc w skład wchodzi 27 członków), członkowie TO są mianowani na okres sześciu lat, a spośrób siebie wybierają prezesa ( obecnie jest nim de Silva Caldeira), na okres 3 lat, mandat członków Trybunału jest odnawialny

  kadencja członka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Obrachunkowy – ogólne informacje

  otrzymał status instytucji w 1993 r., wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht

  do tego czasu, pod tą samą nazwą, istniał jako organ wspólnotowy na podstawie Traktatu Finansowego z 1975 r., wcześniej zaś jako tzw. komisja obrachunkowa

  działa na podstawie TWE i regulaminu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób powoływania członków Komisji Europejskiej

  -Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład.

  -Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Europejska - skład i kompetencje

  Skład i kompetencje KE opisuje Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a także prowadzi bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

  Do kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

  Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku)

  Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący

  Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niedyskryminacji i ochrony praw człowieka

  Podstawy prawne:

  Art. 12 TWE – zawiera zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową

  Art. 39, 43 oraz 49-50 – szczególny zakaz dyskryminacji w ramach swobodnego przepływu osób

  Art. 137 i 141 – jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie możliwości na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B

  Charakterystyka

  B2B to skrót od angielskich słów Business To Business, używanych do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B

  Charakterystyka

  B2B to skrót od angielskich słów Business To Business, używanych do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. Internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula arbitrażowa

  Charakterystyka

  Klauzula arbitrażowa jest to zapis do umowy cywilno**prawnej lub osobna umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego, dotyczącego praw majątkowych, z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Klauzulę arbitrażową możemy umieścić w zawieranej umowie cywilnoprawnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt

Do góry