Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

  - UE wykazuje tendencję do nadregulacji prawa – wiąże się to z decentralizacją prawodawstwa, co z kolei wynika z braku typowego podziału władz w Unii

  - prawo pierwotne: traktaty, tradycje, zwyczaje tworzone przez państwa członkowskie

  - prawo pochodne: tworzone przez instytucje UE na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Charakterystyka

  Populacja (inaczej zbiorowość statystyczna, masa statystyczna) to zbiór dowolnych

  elementów, podobnych pod względem określonych cech (lecz nie identycznych), objętych

  badaniem statystycznym.

  Badana populacja musi być jednoznacznie określona i wyodrębniona od pozostałych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa

  Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej przeprowadzana jest sprzedaż (E. Czarny 1997, s.156).

  Warunki konieczne do różnicowania cen

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing personalny

  Definicja

  Marketing personalny jest to system pewnych sposobów postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją tego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako klienta wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - STRUKTURALIZACJA

  Tworzenie struktur finansujących przemiany w celu uzyskania trwałych podstaw zbliżania systemów prawnych i sytuacji faktycznych, istniejących w poszczególnych państwach,

  Przykładem takiego rozwiązania mogą być wspólnotowe fundusze strukturalne .

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - KOORDYNACJA

  Formułowanie mało władczych programów współpracy oraz odbywanie konsultacji,

  Stosowana jest gdy interesy państw członkowskich oraz ich systemy prawne bardzo się pomiędzy sobą różnią,

  Aktem wspólnotowym bywa w tym zakresie zalecenie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - HARMONIZACJA

  nstytucje wspólnotowe nie tworzą norm materialnego prawa krajowego, a określają jedynie jego cele,

  Zadaniem państw członkowskich staje się znalezienie odpowiedniego sposobu dostosowania aktu wspólnotowego do własnej kultury prawnej, tradycji i obowiązujących już ustaw,

  Typowym aktem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego - UNIFIKACJA

  Metoda najbardziej władcza,

  Polega na bezpośrednim zastępowaniu norm prawa krajowego przez normy prawa wspólnotowego,

  Typowym aktem stosowanym w tym celu jest rozporządzenie,

  Istotą „starego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw członkowskich była właśnie unifikacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry