Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczenia procesu demokratyzacji

  Zachowanie elit autoryt w fazie systemu niedemokratycznego spowodowanego brakiem jego legitymizacji ma bardzo duże znaczenie dla całego procesu demokratyzacji . Postawy i reakcje ekipy rządzącej wplywają na na charakter punktu zwrotnego ku demokratyzacji:

  Samorozerwanie- związany jest z wysokim poziomem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego

   

  Skarga o stwierdzeniu nieważności aktu wnoszoną do ETS lub Sądu Pierwszej Instancji może być oparta na zarzucie:

  braku kompetencji;

  naruszenia istotnego wymogu proceduralnego;

  naruszenia Traktatu lub jakiegokolwiek postanowienia prawnego odnośnie do jego stosowania;

  nadużycia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /10 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

  W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

  Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

  Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

  Stan faktyczny: Wielka Brytania przyjęła regulację, zgodnie z którą wszystkie samochody W. Br. muszą być dodatkowo wyposażone w światła typu Dim-dip. Było to ukrytym zwalczaniem przypływu samochodów z zagranicy, które musiały automatycznie te światła zamontować, co wiązało się z dodatkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura jurysdykcyjna - Faza sądowa

  W tej fazie Komisja Europejska występuje przed ETS z argumentami zawartymi w umotywowanej opinii bez dodawania nowych elementów. ETS po rozpatrzeniu stwierdza naruszenie konkretnych przepisów traktatowych i wydaje wyrok, który państwo członkowskie musi wypełnić.

  Jeżeli państwo członkowskie nie wykona...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura jurysdykcyjna - Faza administracyjna

  w tej fazie ETS wysyła po kolei trzy rodzaje pism:

  pisma nieformalne- wysyłane są do ambasadora lub ministra spraw zagranicznych o tym, że są naruszenia. Zawierane są w tym piśmie informacje o tym, że państwo nie przestrzega zobowiązań wynikających z traktatów. KE czerpie informacje o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie niewykonania zobowiązań traktatowych

  “art. 226 TWE

  Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług

  Charakterystyka

  Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Kotler 1994, str. 426

  To tylko jedna z wielu definicji pojęcia usługi. Mnogość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług

  Charakterystyka

  Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym. Kotler 1994, str. 426

  To tylko jedna z wielu definicji pojęcia usługi. Mnogość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt

Do góry