Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Demontaż struktur państwa federalnego (Jugosławia)

  Tranzycja w wyniku wojny dotyczy głównie państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii,

  Jugosławia, państwo federacyjne składające się z 6 republik o pewnej autonomii, pod przywództwem J.B. Tito należała do państw niezależnych od imperium radzieckiego,

  Zmiany systemowe zaczęły się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demontaż struktur państwa federalnego (ZSRR)

  Demontaż systemu ZSRR dał szansę na niepodległość i rozpoczęcie demokratyzacji w wielu krajach imperium,

  Często za początek rozkładu ZSRR przyjmuje się dojście do władzy w komunistycznej Partii Związku Radzieckiego M.Gorbaczowa, który w 1985 roku rozpoczął reformy systemu w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria „trzeciej fali demokratyzacji” Huntingtona

  Samuel P. Huntington pisał o demokratyzacji jako o określeniu zmian systemowych, które prowadzą do przekształceń systemowych, zmierzających do budowy systemu demokratycznego. W swej książce „Trzecia fala demokratyzacji” wysuwał on teorię o falach demokratyzacji, jego zdaniem są zbiorem przemian...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

  EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych

  EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych:

  1.PRZYCZYNA- system realnego socjalizmu przestaje być zdolny do spełniania swych funkcji/lub staje się na tyle wyraźny, że konieczne jest jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tranzycji Huntingtona

  Wskazuje najbardziej ogólne cztery modele, schematy dotyczące zmiany systemów politycznych i rodzenia się fal demokratyzacji:

  „wyjaśnianie jednoprzyczynowe”,

  „rozwój równoległy”,

  „efekt lawiny” lub „domina”,

  „ powszechnie uznawane panaceum”.

  „wyjaśnianie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy demokratyzacji wg D. Rustowa

  D. Rustow wyodrębnia trzy fazy procesu demokratyzacji:

  fazę preparacyjną (inicjacyjną),

  fazę demokratycznej transformacji (podejmowania decyzji demokratyzujących system),

  fazę konsolidacji demokracji (przyzwyczajenia demokratycznego).

  Faza preparacyjna:

  Dochodzi do ujawnienia się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tranzycja - koncepcja S.P. Huntingtona

  Tranzycja = model przejścia

  wyodrębnił rodzaje przejścia, opierając się na kryterium stopnia zaangażowania aktorów politycznych w zmianę systemu, (wskazuje inicjatora procesu przemian- elity władzy, opozycja),

  układ sił pomiędzy władzą a opozycją oraz wewnętrzne zróżnicowanie obydwu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

  Tranzycja- okres przejściowy między poprzedzającym a następującym po nim systemem politycznym.Termin tranzycja w szczególności określa jedną z pierwszych i stosunkowo krótkotrwałą fazę zmiany systemowej, obejmującą podejmowanie decyzji o zmianie systemu i tworzenie ogólnych ram funkcjonowania nowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model funkcjonalny demokratyzacji

  Model funkcjonalny (zwany obiektywnym lub modernizacyjnym) zaproponowany w latach pięćdziesiątych zakłada, że istnieje dodatnia korelacja między czynnikami strukturalnymi związanymi przede wszystkim z rozwojem ekonomicznym a demokratyzacją systemów politycznych. Wśród czynników ekonomicznych, których...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model genetyczny demokratyzacji

  Model genetyczny(subiektywny) opiera się na założeniu, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszystkim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania ujawnianych konfliktów społecznych(politycznych).Akcent w tym przypadku jest położony na postawy aktorów politycznych, ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry