Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

  A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

  Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

  WYBORY PARLAMENTARNE – nie za bardzo wiem co tu wchodzi, będzie więc tak skąpo garść ogólności i technikaliów (szczegóły w następnym punkcie)

  A. ogólności: G.P. Lewis wyodrębnił 4 fazy rywalizacji wyborczej w EŚW.

  Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory tranzycyjne (1989 - 1991) - ich wyniki i znaczenie

  WYBORY TRANZYCYJNE (otwierające, założycielskie) – pierwsze elekcje zorganizowane po uzyskaniu przez ogół obywateli podstawowych swobód politycznych i jednocześnie umożliwiające dokonanie negatywnej oceny rządzących partii komunistycznych. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest wynikiem paktu politycznego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydalne modele demokracji

  Nawiązując do teorii R. Dahla, wskazał na cztery typy hybrydalne demokracji ( określa je również jako mieszane lub zniekształcone), jakie pojawiły się w Europie Środkowej i Wschodniej:

  demokracje formalistyczne,

  demokracje elitystyczne,

  partitokracja ( partyist),

  tyranizująca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

  Wymienia się zarówno polityczne (wybory instytucjonalne), jak i ekonomiczne, społeczne, kulturowe (w tym doświadczenia historyczne)

  Najczęściej wskazywane czynniki to:

  wcześniejsze doświadczenia demokratyczne kraju – korzystniejsze dłuższe i stosunkowo niedawne doświadczenie z demokracją niż...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

  Trudności w określeniu warunków przesądzających o zakwalifikowaniu danego systemu do demokracji skonsolidowanych polegają m.in. na przyjęciu różnych możliwych definicji samej demokracji.

  Pigułka dla bardziej zmęczonych :) :

  Możliwe są różne definicje demokracji ==> różne są warunki, w jakich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /6 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja demokracji

  a) Konsolidacja demokracji – ostatnią FAZĄ DEMOKRATYZACJI, zakończeniem tranzycji

  m.in. u D. Rustowa:

  faza preparacyjna (inicjacyjna),

  faza demokratycznej transformacji,

  właśnie faza konsolidacji demokracji).

  P.C. Schmitter mówił o teorii konsolidacji (consolidology) jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowawcze reformy (Bułgaria, Albania)

  Reforma – zmian dokonują reformatorskie frakcje sił rządzących (mogą być do tego zmuszone przez otoczenie zewnętrzne). Ważne jest, że opozycji nie ma lub jest bardzo słaba.

  Bułgaria – najbardziej uległa Moskwie, nie było tam nigdy wystąpień przeciw władzy, nie istniała opozycja. Dopiero w 1985 r...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implozja autorytaryzmu (Czechosłowacja, NRD)

  Implozja (słownik języka polskiego)-gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego spowodowane ciśnieniem powietrza z zewnątrz

  W tym znaczeniu jeden z rodzajów tranzycji w państwach Europy śr-wsch. Polegająca na przekazaniu władzy przez elity komunistyczne siłom opozycji lub jak w przypadku NRD innemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjowana rewolucja w PRL i na Węgrzech

  Negocjowane przejście (pakt) – polega na porozumieniu zawartym między elitami rządzącymi, a opozycyjnymi, wraz z charakterystyczną instytucją –„okrągłym stołem”. Ten model przejścia zakłada przede wszystkim:

  1/ wykształcenie się opozycji i elit opozycyjnych, które mogą być partnerem w dialogu z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /4 343

  praca w formacie txt

Do góry