Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PARTIE KONSERWATYWNO - CHADECKI I ICH ROLA W RYWALIZACJI WYBORCZEJ

  Konserwatyzm jako ruch polityczny- 3 grupy państw w EŚiW:

  1.państwa, w których stosunkowo wcześnie przybrał on postać jednej partii/stałejkoalicjii

  - LITWA – Unia Ojczyżniana

  - UKRAINA- Ludowy Ruch Ukrainy

  2.państwa, których mówi się o dekoncentracji ruchu konserwatywnego- jest więcej niż jedno...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie liberalne i ich rola w rywalizacji wyborczej

  Przykłady: Polska - UW i PO; Słowacja- Demokratyczna Unia Słowacji; Słowenia- Liberalna Demokracja Słowenii; Węgry- Związek Wolnych Demokratów. Najsilniej na Litwie i w Estonii. Formacji liberalnych, które liczyłyby się w rywalizacji nie spotykamy w Albanii i na Ukrainie.  Biorąc pod uwagę kwestie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie lewicowe - ich rodzaje i znaczenie

  Kilka form umiarkowanej lewicy (zreformowane, reaktywowane, nowe)

  Partie postkomunistyczne wywodzące się z formacji, które sprawowały władzę w okresie komunizmu. Nazywane są często partiami kontynuatorskimi. (patrz wyżej:P)

  Prócz formacji postkomunistycznych, ten biegun tworzą także...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie Postkomunistyczne i ich rola w rywalizacji wyborczej

  Nazywane partiami kontynuatorskimi ze względu na swoistą ciągłość historyczną, bo odziedziczyły one po swoich poprzedniczkach struktury, część majątku oraz część bazy członkowskiej. Celem jest rywalizacja z ugrupowaniami z antykomunistycznej opozycji jak i z partiami neoliberalnymi. Rywalem są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

  społeczna

  - socjalizacja elektoratu

  - mobilizacja elektoratu,

  - ekspresja wartości i idei politycznych

  - artykulacja i agregacja interesów zbiorowych

  - integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej

  2) państwowo-publiczna

  - rekrutacja kandydatów

  - podejmowanie decyzji

  Krytyka rządu

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodziny partii politycznych i ich znaczenie polityczne

  Katalog „rodzin” partii jest różnie przez różnych autorów konstruowany.

  K. von Beyme wyróżnia 9 „familii”:

  1) partie liberalne i radykalne

  2) konserwatywne

  3) socjalistyczne i socjaldemokratyczne

  4) chrześcijańsko-demokratyczne

  5) kimunistyczne

  6) agrarne

  7) regionalne i etniczne

  8) ekologiczne

  9)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza partii politycznych

  Okoliczności powstawania partii politycznych

  1) kontekst społeczny 

  a. partie wchodzące na scenę polityczną po upadku reżimów komunistycznych nie reprezentują podziałów socjopolitycznych, gdyż podziały te nie miały szansy ujawnić się przez 50-letni okres komunizmu. Tylko niektóre partie mogły...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

  a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja – 4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

  b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

  Wśród państw EśiW model prezydencjalizmu amerykańskiego nie znalazł zastosowania. Pewne podobieństwa można wskazać jedynie w Białorusi, gdzie nie została jednak zachowana równowaga władz, będąca cechą podstawową czystego prezydencjalizmu.

  Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza ustawodawcza

  Niezależnie od tego czy konstytucje przewidują parlamentarny czy semiprezydencki model rządów, władza ustawodawcza przysługuje parlamentom wyłanianym w wyborach rywalizacyjnych.

  Pozycja parlamentów w państwach Europy srod.wsch. jest zróżnicowana. Ich zależność od głowy panstwa najbardziej jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 670

  praca w formacie txt

Do góry