Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Makler

  Charakterystyka

  Makler to osoba, która pełni funkcje pośrednika w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży: papierów wartościowych, towarów czy usług. Działa w imieniu swego klienta, na jego zlecenie. Ze względu na kryterium przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży wyróżniamy:

  maklera papierów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Przekazanie zadań usługodawcy

  Dotyczy przekazania uzgodnionego zakresu zadań usługodawcy w oparciu o zasady, które są odzwierciedlone w postaci odpowiednich postanowień w umowie. Zgodnie z definicjami outsourcingu zaprezentowanymi przez M. F. Greavera Juniora i P. Bendora-Samuela poza przejęciem realizacji zadań przez usługodawcę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła przekory

  Charakterystyka

  Reguła przekory (autor: Le Chatelier, Braun)

  Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie poddany działaniu nowego czynnika zewnętrznego lub udział w działaniu poszczególnych czynników zewnętrznych ulegnie zmianie, to układ będzie dążył do zmniejszenia wpływu czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przestrzenią organizacji

  Charakterystyka

  Zarządzanie przestrzenią organizacji oznacza celowe spożytkowanie zasobów i potencjału otoczenia organizacji, mając na uwadze jej korzystne perspektywy i rozwój.

  Głównym celem zarządzania przestrzenią organizacji jest osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram strzałkowy

  Charakterystyka

  Diagram strzałkowy to narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsięwzięcia. Obrazowo (wizualnie) reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na czynności krytyczne i zapasy czasowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd marszałkowski

  Definicja urzędu

  Urząd stanowi część aparatu administracyjnego mającą wyodrębniony rzeczowy zakres działania, który wyraźnie odgranicza go od innych części tego aparatu.

  Urząd Marszałkowski stanowi aparat wykonawczy powołany do realizacji zadań Marszałka Województwa.

  Zadania Urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

  Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej).

  W żadnym kraju Europy postkomunistycznej nie ukształtowała się praktyka powoływania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /9 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

  Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie etniczne w EŚiW

  Partie etniczne w EŚiW powstały i działają w tych państwach, gdzie mamy do czynienia z mniejszościami narodowymi, na tyle licznymi i zorganizowanymi, że są w stanie stworzyć relewantne ugrupowanie polityczne. Spośród tych partii spore znaczenie zyskały bułgarski Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS)-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie skrajne w EŚiW

  Główny ton rywalizacji politycznej w większości krajów omawianego regionu nadają partie umiarkowanej lewicy i prawicy (różnią się one między sobą wizją polityki podatkowej , społecznej, stosunkiem do praw jednostki czy hierarchią wartości). Partie jednak zgadzają się powrót do przeszłości jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /6 351

  praca w formacie txt

Do góry