Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Zgrzeblą

  Zgrzebłami nazywamy odłupki różnego typu zaretuszowane co najmniej na jednej dłuższej krawędzi równoległej lub poprzecznej do osi wyrobu. Krawędź retuszowana zgrzebła może być prosta, wklęsła lub wypukła. Zgrzebła wykonywano różnymi typami retuszy jedno- i dwustronnych, z wyjątkiem retuszy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Rylce

  Drugą najliczniejszą grupą narzędzi górnego paleolitu są rylce. Rylce są to narzędzia uformowane za pomocą co najmniej jednego odbicia rylcowego. Odbiciem rylcowym nazywamy oddzielenie wąskiego odpadka, tzw. rylczaka, przeważnie na krawędzi półsurowiaka. Jego śladem jest negatyw rylcowy, dość...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /6 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia kamiennych narzędzi paleolitu i mezolitu - Zasady klasyfikacji typologicznej

  Dotychczas omówiliśmy techniki produkcji pólsurowca (odlupków, wiórów) i niektórych narzędzi (narzędzia rdzeniowe), a także podaliśmy klasyfikację końcowych produktów tych procesów oraz powstających w ich trakcie odpadków (debitażu). Obecnie przejdziemy do kolejnych etapów przeróbki tych produktów (a...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /16 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki neolityczne

  W neolicie technologia obróbki kamienia nie ulega zasadniczym zmianom poza wprowadzeniem masowej wytwórczości narzędzi gładzonych. Wszystkie techniki łupania znane z paleolitu górnego i mezolitu występują nadal w różnym nasileniu, a nawet sporadycznie obserwujemy renesans niektórych technik odlupkowych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /5 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Narzędzia rdzeniowe i narzędzia bez wtórnej obróbki (retuszu)

  Należą tu przede wszystkim ostrza lewaluaskie. Ostrza te, uzyskiwane od specjalnego typu rdzeni, rzadko jedynie były retuszowane. Jeśli występują w połączeniu z retuszem, wówczas mamy do czynienia z dwoma specyficznymi typami narzędzi, a mianowicie:

  1.    Ostrzami typu E m i r e h, które są typowymi...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownie krzemieniarskie - Charakterystyka ogólna, ważniejsze centra pracowniane na terenie Europy Środkowej

  Obok stanowisk „podomowych’'. zawierających inwentarze lub fragmenty inwentarzy wchodzących w skład pojedynczych obiektów mieszkalnych, łub całych osad, od dawna już odkrywano stanowiska o inwentarzach odbiegających zestawem charakterystycznych form od inwentarzy typowych dla stanowisk typu mieszkalnego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /5 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnopaleolityczne i mezolityczne techniki retuszu

  Zarówno w paleolicie górnym, jak i w okresach późniejszych niemal wszystkim narzędziom nadawano ostateczny kształt i stosowano ich krawędzie do użytku narzędziowego za pomocą retuszu. W interesujących nas okresach możemy wyróżnić dwie zasadnicze kategorie retuszu: retusze powierzchniowe i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Ostrza mustierskie odłupkowe (jednostronne)

  Ostrzami nazywamy narzędzia posiadające ostry wierzchołek utworzony na przecięciu dwu zbieżnych krawędzi, położonych na osi półsurowiaka symetrycznie w stosunku do zarysu krawędzi bocznych. Ostrzem mustierskim (franc. pointę muste-rienne) nazywamy trójkątne ostrze odłupkowe, którego wierzchołek...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody uzyskiwania surowców krzemiennych

  Stosowanie wysoko rozwiniętych technik krzemieniarskich w większości kultur górno- i schyłkowopaleolitycznych wymagało używania najlepszych surowców. Na terenie Europy Środkowej użytkowano głównie surowce krzemienne i doskonale łupliwe surowce krzemieniopodobne. Zapewnienie sobie najlepszych rodzajów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnopaleolityczne i mezolityczne techniki retuszu - Retusze powierzchniowe

  1. Płaski, bardzo regularny lamelarny „en pelure". składający się z negatywów usytuowanych równolegle do siebie i prostopadle do krawędzi retuszowanych, pokrywających najczęściej całe powierzchnie retuszowanych narzędzi. Negatywy wyłusek sąsiadujących ze sobą lekko zachodzą na siebie i stykają...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 463

  praca w formacie txt

Do góry