Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka

  Charakterystyka

  Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Przez turystykę można rozumieć formę czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem różnych miejsc oraz elementami sportu.

  Turystykę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - orientacje

  <centerL.p.</center <centerFunkcje ZZL</center <centerOrientacje </center <centerZachowawcza</center <centerInnowacyjna</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - zgłoszenia samoistne,

  - ogłoszenia w prasie,

  - rekomendacje znajomych i krewnych

  agencje doradztwa personalnego,

  - targi pracy,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Touroperator

  Charakterystyka

  Touroperator- jest to przedsiębiorstwo (biuro podróży), które na podstawie własnych usług

  i usług osób trzecich tworzy nową usługę, ( wycieczkę zryczałtowaną) pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek.

  Tworzy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria gier

  charakterystyka

  Teorię gier po raz pierwszy opracowali John von Neuman i Oskar Morgenstern w opublikowanej w 1944 r. pracy pt. "Teoria gier i zachowanie ekonomiczne". Teoria ta pozwala analizować i przewidywać działania uczestników gry, przy założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja

  Charakterystyka

  Legalizacja urządzeń to:

  zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizacja

  Charakterystyka

  Legalizacja urządzeń to:

  zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatnik składek

  Ogólne informacje

  Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

  Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /2 525

  praca w formacie txt

Do góry