Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotowość polityczno – międzynarodowa stosunków m.

  Oznacza zdolność do świadomego działania miedzyn., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki międzyn. Racjonalnie i niezaleznie. Uczestnikami s.m. dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym, jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badawcze internacjologii

  Metoda systemowa polega na konstruowaniu specyficznego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych, to znaczy modelu systemowego. System międzynarodowy jest zespołem zintegrowanych elementów. Między nimi oraz między systemem i środowiskiem występuje sprzężenie zwrotne. taki system składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki o stosunkach

  Funkcje nauki o stos. międzynar.:- Funkcja deskryptywna jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. opisowa –jak jest ? dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej- Funkcja eksplanacyjna dlaczego tak jest ? ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały opisane...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie, rozwój i przedmiot nauki o stosunkach

  Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. Za podstawowy cel nauki o stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stosunków m

  Dyplomatyczne misje specjalne – doraźne i krótkotrwałe. Ich funkcje to prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa (misje prezydentów, premierów), -stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne – poselstwa i ambasady. Ich celem jest ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy szczególne środowiska Międzynarodowego

  Poliarchizm- czyli rządy wielu podmiotów. Nie jest to układ scentralizowany, wielość podmiotów równorzędnych (niezależnych względem siebie). Może występować otwarty układ sterowania (brak sprzężenia zwrotnego między władzą a społeczeństwem-państwo autorytarne), zamkniety (np.: demokratyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie stosunków międzynarodowych, ich geneza i typy

  I Pojęcie stosunków międzynarodowych jako dziedziny stosunków społecznych.

  Pojecie stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe zajmują się wzajemnymi oddziaływaniami systemów społecznych, jak oddziaływają na nasz system. Tak więc są to; transgraniczne interakcje podmiotów polityki w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria segmentacji rynku

  Wprowadzenie

  Rozważania na ich temat powinno się zacząć od wyjaśnienia pojęcia jakim jest segment i segmentacja rynku.

  Segment- część rynku, która została wyodrębniona ze względu na należącą do niej grupę konsumentów charakteryzujących się podobnym postępowaniem wobec danego produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja potencjalna

  Charakterystyka

  Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie produkcji|czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane 2000, s.4.

  Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Ekonomia)

  Charakterystyka

  Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Warszawa 1999r. str. 43 lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry