Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istota misji wojskowych

  >

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania urzędów konsularnych

  Do zadań urzędów konsularnych należy obecnie nie tylko ochrona interesów obywateli, lecz także ochrona interesów państwa oraz popieranie przyjaznych stosunków między państwem wysyłającym a przyjmującym. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku konsulatów hand­lowych, funkcjonujących w powiązaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter przedstawicielski urzędów konsularnych

  Kwestia, czy konsul jest przedstawicielem państwa, jest przedmiotem długotrwałego sporu w nauce. Część doktryny zajmuje stanowisko, że konsul jest po prostu urzędnikiem państwa wysyłającego o ściśle określonych funkcjach, korzystającym tylko w ograniczo­nym stopniu z przywilejów i immunitetów, i w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele stałych przedstawicielstw

  Ustanowienie przedstawicielstwa czy organi­zacji pozwala państwu na utrzymywanie stałego kontaktu z sekretarzem organiza­cji, zapewnia szybkie otrzymywanie dokumentacji i informacji, pozwala utrzymy­wać stosunki i uzgadniać stanowisko z innymi państwami członkowskimi także w okresach między posiedzeniami i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania przedstawicielstw handlowych

  Obok reprezentacji interesów pań­stwa w dziedzinie handlu zagranicznego i działania na rzecz rozwijania stosunków gospodarczych zajmują się one m.in. badaniem sytuacji ekonomicznej kraju pobytu, odnotowują ruch cen i zmiany kursów, uczestniczą w przygotowaniu umów z zakresu międzynarodowych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje misji specjalnych

  Państwa celem załatwienia określonych spraw wysyłają rożnego rodzaju doraźne delegacje i przedstawicieli. Tego rodzaju misje czy wizyty określane są jako misje specjalne lub misje ad hoc. Jest to najstarsza znana forma dyplomacji, znacznie wyprzedzająca ustanowienie stałych misji.  

  Cele misji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomacja –geneza, cele, metody i formy

  Dyplomacja – geneza, cele, metody, formy i funkcje. Dyplomacja; oficjalna działalność organów państwa realizujących politykę zagraniczną państwa oraz zapewniających ochronę praw i interesów państwa i jego obywateli. W tym znaczeniu jest ona jednym z instrumentów polityki zagranicznej państwa. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /11 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele, środki i metody polityki zagranicznej

  Cele środki i metody polityki zagranicznej. W międzynarodowym systemie suwerennych, często rywalizujących ze sobą państw, cele polityki zagranicznej są najczęściej zorientowane na osiąganie własnych, jako państwa korzyści. Kiedy kraje wybierają taki właśnie rodzaj polityki zagranicznej, określa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW RZĄDU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

  Nie są więc ratyfikowane przez głowę państwa, który musiałby uzyskać zgodę parlamentu, lecz w trybie znacznie prostszym, z pominięciem parlamentu, są akceptowane przez rząd. Pracami rządu kieruje szef rządu – premier, nazywany również prezesem czy przewodniczącym rady ministrów, w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

  Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb. Z punktu widzenia obiektywnego IN stanowi zawsze konieczny i logiczny element systemu wartości narodowej, trwały żywotny dla zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt

Do góry