Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

  W 1945 roku utworzono ONZ, której działanie oparto na zasadach bezpieczeństwa zbiorowego. Członkom tej organizacji zakazano stosowania siły i groźby jej użycia oraz zobowiązano do pokojowego regulowania sporów. Państwa członkowskie zachowały przyrodzone prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie bezpieczeństwa międzynarodowego

  Państwa dążąc do utrzymania i umocnienia swojego bezpieczeństwa korzystają z różnych środków, metod i sposobów: -utrzymują siły zbrojne nie wiążąc się sojuszem z innymi państwami (państwa rozbudowują potencjał militarny) -uczestniczą w sojuszach wymierzonych przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

  Odchodzi się od postrzegania bezpieczeństwa tylko w kategoriach militarnych, pojawiło się pojęcie rozległego bezpieczeństwa poszerzone o dobrobyt państwa, rozwój społeczny. Akcentuje się brak realnych przesłanek stworzenia absolutnego modelu bezpieczeństwa. Oznacza ono sytuację i ład md...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota pokoju w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

  Znaczeniu potocznym pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny, panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny, a jest ustanawiany i normowany przez traktat pokojowy zawarty między wojującymi stronami. W zasadzie przywraca on przerwane...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjalne modele współczesnego ładu pokojowego

  Nowa Pentarchia. Zakłada, ze najbardziej doskonały jest system, nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków. Są one zdolne do utrzymania równowagi politycznej i militarnej, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ładu politycznego – Modele współczesnego ładu i ich cechy

  Pojęcie ładu politycznego. Ład polityczny oznacza równowagę pewnych relacji w skali globalnej oraz zbilansowanie się i zbieżność stanowisk państw tudzież stan zorganizowania współżycia międzynarodowego. (Kukułka). Jest to nieco odmienne pojęcie od porządku międzynarodowego, który ustalany jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty rozwiązywania problemów globalnych

  Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

  1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

  2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog problemów globalnych

  1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

  2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

  3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

  4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

  5 zagrożenia narkomanią, AIDS i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie problemów globalnych i ich geneza

  POJĘCIE problemów globalnych - Pełne ujawnienie się problemów globalnych oraz dorobek nauki w dziedzinie badań nad nimi na trwałe wprowadziły powyższe pojęcie do nauk społecznych, a zwłaszcza do ekonomii, politologii i internacjologii. Niełatwo jednak było je zdefiniować, o czym świadczą stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich rola

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje transnarodowe są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy (działają, co najmniej w dwóch krajach) i posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Wyróżnić można korporacje transnarodowe (aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt

Do góry