Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby pokojowego rozwiązywania sporów

  W Karcie Narodów Zjednoczonych postanowiono na drodze pokojowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego rozstrzygać międzynarodowe spory i sytuacje, które mogą doprowadzić do zakłócenia pokoju. Członków ONZ zobowiązano do regulowania sporów międzynarodowych wyłącznie środkami...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Arbitraż

  Wyróżniamy 2 sposoby wyboru arbitrażu:

  Tradycyjny system europejski – polega na przekazaniu sporu do rozwiązania szefowi państwa trzeciego. Zaletą jest tu niezależność i autorytet arbitra a wadą brak fachowości tego systemu.

  Tradycyjny system amerykański – Rozstrzygnięcie sporu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

  ( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Eksperckie, koncyliacyjne

  ( są to też środki pokojowego rozwiązywania sporów o cechach eksperckich i pojednawczych. Koncyliacja załatwia spory przy pomocy powołanych przez strony specjalnych lub ad hoc organów.

   Komisja Koncyliacyjna ustala stan faktyczny sporu i przedstawia właściwe propozycje jego rozwiązania ( krok do przodu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

  rokowania

  dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzysy międzynarodowe

  Spór międzynarodowy ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej dwa państwa wyraźnie wysuwają wzajemne roszczenia. W Karcie Narodów Zjednoczonych dokonano podziału sporów na zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu, określane jako "kwalifikowane" oraz pozostałe- "zwykłe". Kompetencje do stwierdzenia zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

  Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

  Ze względu na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Zakwalifikowanie sporu jako politycznego umożliwiają takie kryteria jak interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp. Sporem prawnym jest spór, którego ocena opiera się na określonej normie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele bezpieczeństwa międzynarodowego

  Historycznie ukształtowały się 2 dominujące modele bezpieczeństwa md..

  SUBORDYNACYJNY - zdecydowanie dominacja jednego państwa, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i wolności od zagrożeń zewnętrznych państwom znajdującym się w jego zasięgu. Mocarstwowość i determinacja to podstawowe cechy (np...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO jako instytucja bezpieczeństwa międzynarodowego

  Po przyjętej przez NATO w 1991 roku Nowej Koncepcji Strategicznej NATO stopniowo przekształca się w organizację prowadzącą aktywną działalność na rzecz utrzymania i zaprowadzania pokoju oraz stabilizacji w Europie (np. Bośnia i Hercegowina, Kosowo). Między innymi podjęto decyzje o wydatnym zmniejszeniu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt

Do góry