Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie rozbrojenia

  Rozbrojenie jest zasadniczym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej. Mogą to być czynności polegające na wprowadzeniu ograniczeń dotyczących ilości, jakości i rozmieszczenia sił zbrojnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyścig zbrojeń i jego skutki

  Termin "wyścig zbrojeń" oznacza wzmożoną rywalizację w dziedzinie militarnej, polegająca na dążeniu państw do zwiększenia ilości lub jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych. Charakterystyczną cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg. Uczestniczą w nim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola siły w stosunkach międzynarodowych

  Siła jest jednym z zasadniczych elementów polityki zagr. państwa. Jest to zdolność państwa do efektywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Służy realizacji określonych celów, potrzeb, interesów. Do najważniejszych atrybutów siły należy czynnik wojskowy. Najczęściej utożsamiana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki konfliktów zbrojnych

  Ogólna liczba zabitych w wojnach toczących się po 1945 r. nie jest znana. Istniejące próby obliczeń wskazują na dość duże różnice. Najniższe szacunki mówią o 12 mln zabitych w wojnach regularnych i domowych. Najwyższe oscylują wokół 35 mln ofiar. Wszystkie dane mają jednak charakter orientacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze konflikty zbrojne współczesności i ich charakterystyka

  "Na kontynencie europejskim przedmiotem jednego z najbardziej długotrwałych i drażliwych sporów jest Gibraltar (6 km2) należący do Wielkiej Brytanii. Hiszpania uważa, że zwrot Gibraltaru zapewniłby jej pełną integralność terytorialną.

  "W 1994 r. doszło do sporu granicznego między Estonią a Rosją...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i przyczyny konfliktów zbrojnych

  RODZAJE KONFLIKTÓW: wojny sprawiedliwie i niesprawiedliwe, międzypaństwowe, walki wewnętrzne i wg. Kryterium cech szczególnych: religijne, morskie. Wg kryterium zasięgu; lokalne, regionalne, globalne.

  PRZYCZYNY KONFLIKTÓW: polityczne (wewnętrzne i napięcia polityczne, rozszerzenia terytorialne, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny a konflikty zbrojne

  WOJNA - to stan pomiędzy państwami. Wojna była unormowana prawnie, tzn musi wypowiedziana, muszą być zerwane stosunki dyplomatyczne, musi być walka ale nie koniecznie, może być stan wojny. Zawarcie traktatu pokojowego kończy wojnę. W chwili obecnej nie można wypowiadać wojny, jest to stan stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomacja Prewencyjna

  To zapobieganie powstawaniu sporów w przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów mogących stać się ich źródłem. Występuje ona głównie w sferze wojskowej ( traktaty rozbrojeniowe itp.) i ludzkiej ( prawa człowieka, swobody, rządy prawa ). Dyplomacja prew.

  Jest to szybka reakcja na zaistniałą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż i sądownictwo międzynarodowe

  Kwestie sporne między podmiotami prawa międzynarodowego mogą być regulowane przez kompetentne organy na podstawie norm obowiązujących strony sporu. Do sądownictwa międzynarodowego zalicza się z reguły sądy stałe oraz sądownictwo rozjemcze czyli arbitraż międzynarodowy. Głównym organem sądowym ONZ...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów

  Środki dyplomatyczne; państwa uczestniczące w sporze współdziałają w załatwieniu sporu zachowując dla siebie aż do ostatniej fazy trwania sporu możność podjęcia ostatniej decyzji. Rokowania bezpośrednie (negocjacje); proces, w trakcie którego państwa starają się usunąć różnicę zdań w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt

Do góry