Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Półtylczaki

  Półtylczakiem nazywamy narzędzia uformowane przez specjalne zaretuszowanie wierzchołka półsurowiaka tworzącego wówczas tzw. półtylec. Podstawowym kryterium klasyfikacji półtylczaków jest sposób uformowania półtylca.

  Możemy więc wyróżnić półtylczaki właściwe z półtylcem uformowanym stromym...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Narzędzia wnękowe i zębate

  Narzędzia wnękowe (franc. encoche, ang. notch, ros. CKo6ejib) są to narzędzia formowane retuszami wnękowymi. Ogólnie możemy wyróżnić narzędzia wnękowe z jedną wnęką oraz narzędzia wnękowe z wieloma wnękami, niezależnie od ich położenia w stosunku do formy odłupka. Wyróżniamy ponadto...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Tylczaki (wióry, wiórki i ostrza tylcowe)

  Tylczakiem nazywamy narzędzie uformowane przez zatępienie krawędzi równoległej lub ukośnej do osi półsurowiaka za pomocą specjalnego typu retuszu Stromego, zatępiającego. Wśród tylczaków możemy wyróżnić cztery zasadnicze grupy:

  1.    Wióry tylcowe (franc. lame a bord abattu, ang. backed blade)...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /5 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Inne narzędzia

  W grupie tej wyróżnimy przede wszystkim różnego rodzaju odłupki retuszowane, których szczególnym przypadkiem są tzw. rakiety (franc. raclettes), drobne odłupki stromo retuszowane na całym obwodzie lub jego części.

  Ponadto należy wspomnieć o wiórach retuszowanych w sposób nieciągły, przerywany...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Wiórowce

  Wiórowcami nazywamy wióry z retuszem przykrawędnym nie zatępia-jącym na jednym lub dwu bokach podłużnych. Wiórowce ogólnie możemy podzielić na dwie grupy, tj. na wiórowce o bokach równoległych oraz wiórowce o bokach zbieżnych.

  W pierwszej grupie wyróżnimy wiórowce jednoboczne i obuboczne, oraz...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Narzędzia typu górnopaleolitycznego

  W inwentarzach środkowopaleolitycznych spotykamy także wyroby o typologii górnopałeolitycznej, które będą szczegółowo omówione w rozdziale następnym. Tutaj jedynie zasygnalizujemy, że w zespołach środkowopaleolitycznych pojawiają się takie narzędzia górnopaleolityczne. jak drapacze, rylce...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Ostrza liściowate

  Ostrzami liściowatymi nazywamy narzędzia odpowiadające definicji ostrza (tj. takie, których wierzchołek jest umieszczony na osi symetrii narzędzia), wykonywane za pomocą płaskiego, powierzchniowego retuszu, pokrywającego w zasadzie ponad 50% powierzchni okazu.

  Podstawowym kryterium podziału ostrzy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań nad typologią inwentarzy kamiennych dolnego i środkowego paleolitu

  Poza powszechnie znaną metodą opisową studiów nad inwentarzami kamiennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych wprowadzono metodę statystyczną analizy inwentarzy kamiennych (F. Bordes. 1950). Metoda ta jest stosowana zarówno w postaci rachunk u wskaźników, tj. oceny częstotliwości występowania jednej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Ostrza mustierskie z trzonkiem

  Należą tutaj przetworzone retuszem ostrza lewaluaskie oraz ostrza mustierskie jedno- i dwustronne o wyodrębnionym, retuszowanym trzonku. Ostrza te są często określane mianem ostrzy ateryjskich (nazwa pochodzi od stan. Bir al-Atir (Bir el Ater, Algieria), ponieważ występują prawie wyłącznie w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Drapacze

  Jedną z najczęściej spotykanych grup narzędzi górnopaleolitycznych są drapacze. Drapacze (franc. grattoir, ang. end-scraper, ros. cicpe6oK) są to narzędzia wykonywane przez zaretuszowanie co najmniej jednej krawędzi

  półsurowiaka, prostopadłej do jego osi. Długość drapacza jest zawsze większa od...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 878

  praca w formacie txt

Do góry